ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Case Report: Nosocomial Sepsis Combination with Kawasaki Disease [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-54376 | DOI: 10.14744/scie.2019.54376

Case Report: Nosocomial Sepsis Combination with Kawasaki Disease

Eren Alkan1, Lütfiye Şahin Keskin1, Nazan Dalgıç1, Berksu Cürebal2, Muhammed Karabulut3
1Department of Pediatrics Infectious Diseases, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Family Medicine, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatric Cardiology, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Kawasaki disease is an acute febrile systemic vasculitis presenting with unknown etiology. Coronary artery aneurysms or ectasia may develop in 15 % to 25 % of untreated children and may lead to sudden death or ischemic heart disease later in life. So early diagnosis and treatment with intravenous immunoglobulin and acetyl salicylic acid are started as soon as possible is important. Patients who have persistent or recurrent fever more than 24 hours after completion of the initial treatment should also be assessed for intercurrent infection, and the diagnosis of Kawasaki disease should be reevaluated.

Keywords: Kawasaki disease, sepsis, nosocomial

Bir Olgu Sunumu: Nozokomiyal Sepsis ve Kawasaki Hastalığı Birlikteliği

Eren Alkan1, Lütfiye Şahin Keskin1, Nazan Dalgıç1, Berksu Cürebal2, Muhammed Karabulut3
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Kawasaki hastalığı etiyolojisi bilinmeyen akut ateşli sistemik bir vaskülittir. Tedavi edilmeyen olgularda % 15-25 oranında koroner arter ektazisi ve anevrizma gelişerek ani ölümlere ve ileri yaşlarda hastalıklara neden olabilmektedir. Bu nedenle erken teşhis ve intravenöz immünglobülin ile asetil salisilik asit tedavisinin en kısa sürede başlanması çok önemlidir. Tedavi başlangıcından 24 saat sonra rekürren veya persistan ateş durumlarında, sepsis de dahil olmak üzere diğer ateş nedenleri dışlanarak refrakter Kawasaki hastalığı tanısı düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kawasaki hastalığı, sepsis, nozokomiyalCorresponding Author: Berksu Cürebal, Türkiye
LookUs & Online Makale