ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
SCIE: ()

Ahead of Print

1.Evaluation of the Factors Affecting the Use of the Central Physician Appointment System
Selma Pekgör, Mehmet Ali Eryılmaz, İbrahim Solak, Ahmet Pekgör, Hümeyra Yaka, İbrahim Fuat Kayıhan Kaya, Dilek Korkusuz, Seher Mercan, Koray Bolatkale, Mehmet Koç


2.Pectoralis Minor Syndrome Miscible With Subacromial Impingement Syndrome
Deniz Palamar, Ilknur Aktas, Kenan Akgun


3.Real Time PCR yöntemiyle HPV çalışılan hasta grubunda High risk HPV prevalansı, tipleri ve eş zamanlı yapılan servikal sıvı bazlı sitoloji ile HPV uyumu
Nagehan Özdemir Barışık, Sevinç Hallaç Keser, Aylin Ege Gül, Ersin Şimşek, Hanife Gülnihal Özdemir


4.Short term results after single dose intravitreal bevacizumab treatment for macular edema secondary to central and branch retinal vein occlusions
Taha Ayyıldız, Ayşe Yeşim Aydın Oral, Ümit Çallı, Osman Şalkacı, Baran Kandemir, Yusuf Özertürk


LookUs & Online Makale