ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Mixed laryngocele: Letter to Editor [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-30932 | DOI: 10.14744/scie.2019.30932

Mixed laryngocele: Letter to Editor

Sedat Aydın, Eren Boldaz
Department Of Otolaryngology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Teaching And Research Hospital, İstanbul, Turkey

Keywords: neck mass, laryngocele, mixed, surgery

Mikst laringosel: Editöre mektup

Sedat Aydın, Eren Boldaz
Kbb Kliniği, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: boyunda kitle, laringosel, mikst, cerrahiCorresponding Author: Sedat Aydın, Türkiye
LookUs & Online Makale