ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Septic Pulmonary Embolism [SCIE]
SCIE. 2017; 28(1): 57-60 | DOI: 10.14744/scie.2015.62347

Septic Pulmonary Embolism

Gamze Çelik Türnüklü, Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan, Ali Fidan, Elif Torun Parmaksız, Banu Salepçi
Department of Chest Diseases, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Septic pulmonary embolism (SPE) is an infective pulmonary disease that develops secondary to any source of infection and presents with signs and symptoms such as pulmonary infiltrates, fever, chest pain, and cough. SPE can be defined as a thrombus containing microorganisms embedded in fibrin that moves from an infectious focus and settles in pulmonary arteries. It usually causes multiple or bilateral nodular, cavitary, or wedge-shaped infiltrates, usually settled in the peripheral and neighborhood vessels of lung parenchyma. A patient diagnosed with SPE is presented as a case study in the literature since it is a rare condition.

Keywords: Pulmonary embolism, septic pulmonary embolism.

Septik Pulmoner Emboli

Gamze Çelik Türnüklü, Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan, Ali Fidan, Elif Torun Parmaksız, Banu Salepçi
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Istanbul, Türki̇ye.

Septik pulmoner emboli (SPE) herhangi bir enfeksiyon odağına ikincil olarak gelişen akciğer infiltrasyonları, ateş, göğüs ağrısı, öksürük gibi bulgular ile prezente olan enfektif bir akciğer hastalığıdır. Enfeksiyon odağından hareket eden fibrin içine yerleşmiş mikroorganizmaları içeren bir trombus pulmoner arterlere yerleşir ve iki taraflı akciğer parankiminde genellikle periferik ve damar komşuluğunda yerleşen genellikle multipl ve iki taraflı nodüler, kaviter veya kama şeklinde infiltrasyonlara yol açar. Bu yazıda, SPE tanısı alan bir olgu nadir görüldüğü için literatür eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli, septik pulmoner emboli.

Gamze Çelik Türnüklü, Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan, Ali Fidan, Elif Torun Parmaksız, Banu Salepçi. Septic Pulmonary Embolism. SCIE. 2017; 28(1): 57-60

Corresponding Author: Gamze Çelik Türnüklü, Türkiye
LookUs & Online Makale