ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Bartter Syndrome Represented by Recurrent Hypokalemia Attacks: A Case Report [SCIE]
SCIE. 2017; 28(1): 74-76 | DOI: 10.14744/scie.2016.49002

Bartter Syndrome Represented by Recurrent Hypokalemia Attacks: A Case Report

Nuran Küçük, Esra Çelik Kuzaytepe, Esma Esmi, Şerife Dülger, Gökşen Erkin
Department of Pediatrics, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul,Turkey

Bartter syndrome is a tubular disorder and characterized with hypokalemia, hypokalemic metabolic alkalosis, hyperreninemia, normal blood pressure, increased loss of urinary sodium, potassium and chloride. Patients are generally detected with polyuria, dehydration, failure to thrive and electrolyte imbalance. Herein, we report a case that had Bartter syndrome represented by recurrent hypokalemia attacks without metabolic alkalosis.

Keywords: Bartter syndrome, hypokalemic metabolic alkalosis, recurrent hypokalemia.

Tekrarlayan Hipokalemi Atakları İle Seyreden Bartter Sendromu: Olgu Sunumu

Nuran Küçük, Esra Çelik Kuzaytepe, Esma Esmi, Şerife Dülger, Gökşen Erkin
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul,Türkiye

Bartter sendromu hipokalemi, hipokloremik metabolik alkaloz, hiperreninemi, normal kan basıncı, idrarda sodyum, potasyum ve klor atılımının artması ile karakterize tübüler bir hastalıktır. Olgular genellikle erken çocukluk döneminde poliüri, dehidratasyon, büyüme-gelişme geriliği, elektrolit imbalansı ile saptanırlar. Bu yazıda, metabolik alkozu olmadan, tekrarlayan hipokalemi ataklarıyla seyreden Bartter sendromlu bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Bartter sendromu, hipokalemik metabolik alkaloz, tekrarlayan hipokalemi.

Nuran Küçük, Esra Çelik Kuzaytepe, Esma Esmi, Şerife Dülger, Gökşen Erkin. Bartter Syndrome Represented by Recurrent Hypokalemia Attacks: A Case Report. SCIE. 2017; 28(1): 74-76

Corresponding Author: Esra Çelik Kuzaytepe, Türkiye
LookUs & Online Makale