ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Videothoracoscopic right pneumonectomy for destroyed lung [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-85520 | DOI: 10.14744/scie.2019.85520

Videothoracoscopic right pneumonectomy for destroyed lung

İlker Kolbaş1, Çağatay Tezel2, Serdar Evman2, Serkan Bayram2, Volkan Baysungur2
1Department of Thoracic Surgery, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Sureyyapasa Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Destroyed lung is a term used when there is disseminated destruction of lung parenchyma caused by a chronic infectious or an inflammatory pulmonary disease. Tuberculosis and bronchiectasis are the most common causes of the destroyed lung in the literature. Dense fibrotic adhesions or additional shrinkage of thoracic cavi¬ty resulted from chronic inflammation is the major hindrances for video-assisted surgical approach in these cases. A 42 year-old woman was admitted with hemoptysis intervals, continuing for the last 6 months. Thorax computed tomography showed generalized bronchiectasis and parenchymal destruction in the right lung. Right pneumonectomy was performed via two-port video-thoracoscopic technique. We aimed to present our case in order to demonstrate that even during a thoracotomy adhesiolysis and vessel dissection can be difficult in this case, the rapid development videothoracoscopic resection can be performed safely. We present this case to refer to intraoperative difficulties.

Keywords: Bronchiectasis, destroyed lung, minimally invasive surgery, pulmonary resection

Harap akciğerli olguda videotorakoskopik sağ pnömonektomi

İlker Kolbaş1, Çağatay Tezel2, Serdar Evman2, Serkan Bayram2, Volkan Baysungur2
1Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

“Harap akciğer” terimi; kronik enfeksiyöz veya inflamatuar bir hastalığın neden olduğu, akciğer parankiminin yaygın harabiyeti için kullanılır ve literatürde bildirilen, harap akciğer oluşumuna yol açan en sık nedenler tüberküloz ile bronşektazidir. Kronik inflamasyona bağlı yoğun fibrozis veya toraks kavitesinin küçülmesi, bu olgularda videotorakoskopik yaklaşımın önündeki en önemli problemdir. Kırk iki yaşında kadın hasta 6 aydır devam eden hemoptizi şikayeti ile kliniğe başvurdu. Bilgisayarlı toraks tomografisinde sağ akciğerde yaygın bronşektazi ve parankim harabiyeti izlendi. Hastaya iki portlu videotorakoskopik yöntemle sağ pnömonektomi uygulandı. Geleneksel torakotomi uygulanan hastalarda bile yapışıklıkların ayrılması ve damar diseksiyonunun zor olduğu harap akciğer olgusunda, hızla gelişen torakoskopik cerrahi tekniğin güvenli bir şekilde kullanılabileceği göstermeyi amaçladık. Olgumuzu intraoperatif zorluklara değinmek amacıyla sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Bronşektazi, harap akciğer, minimal invaziv cerrahi, akciğer rezeksiyonuCorresponding Author: İlker Kolbaş, Türkiye
LookUs & Online Makale