ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Neurological complication leading to mortality after cyber-knife radiosurgery for hypothalamic hamartoma [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-57338 | DOI: 10.14744/scie.2018.57338

Neurological complication leading to mortality after cyber-knife radiosurgery for hypothalamic hamartoma

Gökhan Yaprak1, Ahmet Kasım Kılıç2, Naciye Işık1, Özgür Ozan Şeşeoğulları3
1Department Of Radiation Oncology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training And Research Hospital, University Of Health Sciences.i̇stanbul
2Department Of Neurology, SBU Kartal Dr.Lutfi Kirdar Training and Research Hospital İstanbul
3Department Of Radiation Oncology, Medicana İnternational Hospital,biruni University, İstanbul

Hypothalamic hamartomas are congenital abnormalities of which were mostly characterized with epileptic seizures and shown in epileptogenesis. Stereotactic radiosurgery, microsurgical resection, endoscopic disconnection, radiofrequency thermocoagulation were mentioned as treatment options. Here we present a case of hypotahalamic hamartoma patient which was treated by cyber knife radiosurgery and had a fatal course.

Keywords: Hypothalamic hamartomas, radiosurgery, epilepsy

CyberKnife radyocerrahiyle tedavi edilen bir hipotalamik hamartom vakasında mortaliteye neden olan bir nörolojik komplikasyon örneği

Gökhan Yaprak1, Ahmet Kasım Kılıç2, Naciye Işık1, Özgür Ozan Şeşeoğulları3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği İstanbul
3Biruni Üniversitesi Medicana İnternational İstanbul Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği,i̇stanbul

Hipotalamik hamartomlar epileptogenezde rolü olan ve çoğunlukla epileptik nöbetlerle karakterize olan konjenital anomalilerdir.Hipotalamik hamartomlarda sterotaktik radyocerrahi,mikrocerrahi rezeksiyon,endoskopik disconnection,radyofrekans termokoagülasyon tedavi opsiyonlarıdır.Burada fatal seyreden cyberknife ile tedavi edilmiş hipotalamik hamartom hastası sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: hipotalamik hamartom, radyocerrahi, epilepsiCorresponding Author: Gökhan Yaprak, Türkiye
LookUs & Online Makale