ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Silicosis and Urinary Analysis [SCIE]
SCIE. 2018; 29(1): 45-48 | DOI: 10.14744/scie.2018.07379

Silicosis and Urinary Analysis

Hilal Altınöz1, Gülçin Kantarcı2, Zehra Eren2, Cengiz Çelikkalkan3, Veli Göylüsün3, Birsen Ocaklı1
1Department of Chest Diseases, Süreyyapaşa Thoracic Diseases and Thoracic Surgery Training Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Nephrology, Yeditepe University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Pulmonology, İstanbul Occupational Disease Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Occupational exposure to silica has been thought to be associated with renal diseases for some 40 years, but there are no data about the kidney function of silicosis pa- tients in Turkey.
METHODS: In this study we examined the kidney function and urinary test results of all of the silicosis patients diagnosed at Istanbul Occupational Disease Hospital between March 1, 2011 and May 31, 2011, and the death rate of those patients as of May 2014.
RESULTS: Urinary pathology was seen mostly in patients working as denim sandblasters and in glass sandblasters. However, urine abnormalities did not affect the 3-year mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: A urinary analysis and renal function evaluation of patients who are exposed to silica should not be neglected. Although urinary pathology was not shown to affect the 3-year mortality in silicotic patients, in the long-run we assume that it may lead to renal nephropathies and premature death, especially in denim sandblasters and glass sandblasters.

Keywords: Mortality, nephropathy; silicosis; urine.

Silikozis ve İdrar Analizi

Hilal Altınöz1, Gülçin Kantarcı2, Zehra Eren2, Cengiz Çelikkalkan3, Veli Göylüsün3, Birsen Ocaklı1
1SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakülesi Nefroloji Bölümü, İstanbul
3İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Mesleki silika maruziyetinin böbrek hastalıklarıyla ilişkisi yaklaşık 40 yıldır biliniyor, fakat halen Türkiye’deki silikoz hastalarının böbrek fonksiyonları hakkında bir verimiz yok.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesinde 01.03.2011 ve 31.05.2011 tarihleri arasında tanısı konmuş tüm silikoz hastalarının böbrek fonksiyonları ve idrar tahlillerini ve Mayıs 2014’te ölüm oranlarını inceledik.
BULGULAR: İdrar patolojisi kot kumlama ve cam kumlama işçisi olarak çalışanlarda daha sık görüldü. Bununla beraber idrar anormallikleri 3 yıllık mortaliteyi etkilemiyordu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Silikaya maruz kalan hastalarda idrar analizi ve böbrek fonksiyon analizi ihmal edilmemelidir. Silikotik hastalarda idrar testi bozukluğunun, üç yıllık mortaliteyi etkilemediğinin gösterilmiş olmasına rağmen uzun dönemde, özellikle kot kumlama ve cam kumlama işçilerinde böbrek fonksiyon bozukluğu ve erken ölümlere yol açabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: İdrar, mortalite; nefropati; silikoz.

Hilal Altınöz, Gülçin Kantarcı, Zehra Eren, Cengiz Çelikkalkan, Veli Göylüsün, Birsen Ocaklı. Silicosis and Urinary Analysis. SCIE. 2018; 29(1): 45-48

Corresponding Author: Hilal Altınöz, Türkiye
LookUs & Online Makale