ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Persimmon (Diospyros Kaki L.) Alleviates Ethanol-Induced Gastric Ulcer in Rats [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 1-7 | DOI: 10.14744/scie.2020.94546

Persimmon (Diospyros Kaki L.) Alleviates Ethanol-Induced Gastric Ulcer in Rats

Mustafa Can Güler1, Ayhan Tanyeli1, Ersen Eraslan2, Mehmet Ramazan Bozhüyük3, Fazile Nur Ekinci Akdemir4, Erdem Toktay5, Nezahat Kurt6, Esra Çapanoğlu Güven7, Gülay Özkan7
1Department of Physiology, Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey
2Department of Physiology, Yozgat Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey
3Department of Horticulture, Iğdır University, Faculty of Agriculture, Iğdır, Turkey
4Department of Nutrition and Dietetics, Ağrı İbrahim Çeçen University School of Health, Ağrı, Turkey
5Department of Histology and Embryology, Kars Kafkas University Faculty of Medicine, Kars, Turkey
6Department of Biochemistry, Erzincan University Faculty of Medicine, Erzincan, Turkey
7Department of Food Engineering, İstanbul Technical University Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The worldwide incidence of a gastric ulcer is high, most often as a result of use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs, excessive alcohol consumption, or Helicobacter pylori infection. An ethanol-based gastric ulcer model in rats was used to examine the effect of persimmon (Diospyros kaki L.) extract as a potential form of treatment.
METHODS: Two dosages of persimmon extract were applied in a gastric ulcer model created with 5 mL/kg ethanol in Wistar albino rats. Histopathological and biochemical methods were used to assess any gastroprotective effects.
RESULTS: Persimmon extract significantly decreased the level of the cytokines interleukin (IL)-10, IL-6, tumor necrosis factor alpha (TNF-α) and IL-1 beta. Caspase-3 and nuclear factor kappa B expression was also significantly reduced.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Persimmon fruit extract demonstrated a gastroprotective effect in an ethanol-based gastric ulcer model in rats.

Keywords: Cytokine, ethanol, gastric ulcer; persimmon fruit extract; rat.

Persimmon (Diospyros Kaki L.) Sıçanlarda Etanol ile İndüklenen Mide Ülserini Hafifletir

Mustafa Can Güler1, Ayhan Tanyeli1, Ersen Eraslan2, Mehmet Ramazan Bozhüyük3, Fazile Nur Ekinci Akdemir4, Erdem Toktay5, Nezahat Kurt6, Esra Çapanoğlu Güven7, Gülay Özkan7
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye
3Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Iğdır, Türkiye
4Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ağrı, Türkiye
5Kars Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
6Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye
7İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya ve Metalürji Mühendisliği Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, alkol tüketimi ve Helicobacter pylori, dünya çapında yüksek insidansla mide ülserinin en yaygın nedenleri arasındadır. Aşırı alkol tüketimi sonucu mide mukozasında hasar oluşumu artar. Alkol kaynaklı mide ülseri oluşumunu incelemek ve ülser tedavisi ile ilgili bileşikleri araştırmak için sıçanlarda etanol bazlı mide ülseri modeli kullanılmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Persimmon (Diospyros kaki L), Spraque Dawley sıçanlarında 5 ml/kg etanol ile oluşturulan mide ülseri modelinde uygulandı. Hurmanın mide ülseri üzerindeki olası gastroprotektif etkileri histopatolojik ve biyokimyasal yöntemlerle değerlendirildi.
BULGULAR: Persimmon özü, IL-10, IL-6, TNF-α ve IL-1β gibi sitokin düzeylerini önemli ölçüde azalttı. Ayrıca kaspaz-3 ve NF-κB oluşumunu önemli ölçüde düşürdü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu deneysel çalışmanın bir sonucu olarak persimmon, etanol ile oluşturulan mide ülseri modelinde mide koruyucu etki göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Etanol, mide ülseri; persimmon meyve ekstresi; sıçan; sitokin.

Mustafa Can Güler, Ayhan Tanyeli, Ersen Eraslan, Mehmet Ramazan Bozhüyük, Fazile Nur Ekinci Akdemir, Erdem Toktay, Nezahat Kurt, Esra Çapanoğlu Güven, Gülay Özkan. Persimmon (Diospyros Kaki L.) Alleviates Ethanol-Induced Gastric Ulcer in Rats. South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 1-7

Corresponding Author: Ayhan Tanyeli, Türkiye
LookUs & Online Makale