ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Stent Placement Technique with ERCP to the Patient with Situs Inversus Totalis and Splenosis [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. Ahead of Print: SCIE-71677 | DOI: 10.14744/scie.2020.71677

Stent Placement Technique with ERCP to the Patient with Situs Inversus Totalis and Splenosis

Rahmi Irmak
University of Health Sciences Dr.lütfi Kırdar Training And Education Hospital, Department of Gastroenterology, Istanbul, Turkey

Situs inversus totalis is a rare congenital anomaly characterized by the transposition of thoracic and abdominal organs as a reverse mirrored image. Performing endoscopic retrograde cholangiopancreatography in situs inversus totalis patients is much more difficult than in normal patients due to the changed bile duct axis. In this article, we present how we successfully performed an endoscopic retrograde cholangiopancreatography in an unusual position and placed a choledocal stent in a patient with situs inversus totalis with malign choledocal stenosis.

Keywords: situs inversus totalis, choledocal stenosis, ERCP, endoscopic retrograde cholangiopancreatography, choledocal stent, bile duct tumor

Situs İnversus Totalis ve Splenozisli Hastada Stend Yerleştirme Tekniği ile ERCP

Rahmi Irmak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenterolojı Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Situs inversus totalis, torasik ve abdominal organların ayna hayali şeklinde yer değitirmesi ile karakterize nadir konjenital bir anomalidir. Situs inversus totalisli hastalarda safra kanalı ekseninin değişimi nedeniyle endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi yapmak normal vakaya göre çok daha zor olmaktadır. Bu yazıda, situs inversus totalisli bir hastada endoskopik retrogradkolanjiyopankreatografi işlemi ile olağan poziyonunda nasıl başarılı endoskopik retrogradkolanjiyopankreatografi yapılacağı ve malign darlıklı hastanın koledoğuna nasıl stent yerleştirdiğimiz olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Situs inversus totalis, koledok stenozu, ERCP, endoskopik retrograd kolanjiyopankreatikografi, koledok stendi, safra kanalı tümörüCorresponding Author: Rahmi Irmak, Türkiye
LookUs & Online Makale