ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Critical Care Management of Diabetic Ketoacidosis Caused by Sodium-Glucose Co-Transporter 2 Inhibitor: A Case Report [SCIE]
SCIE. 2020; 31(3): 287-288 | DOI: 10.14744/scie.2020.54872

Critical Care Management of Diabetic Ketoacidosis Caused by Sodium-Glucose Co-Transporter 2 Inhibitor: A Case Report

Elif Bombacı, Banu Çevik, Hakan Haydarlar, Kemal Tolga Saracoğlu, Recep Demirhan
Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Keywords: sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors, diabetic ketoacidoses, intensive care

Sodyum Glukoz Ko-transporter 2 İnhibitörüne Bağlı Gelişen Diyabetik Ketoasidozda Yoğun Bakım Yönetimi: Olgu Sunumu

Elif Bombacı, Banu Çevik, Hakan Haydarlar, Kemal Tolga Saracoğlu, Recep Demirhan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Anahtar Kelimeler: Sodyum- glukoz ko-transporter 2 inhibitörleri, diyabetik ketoasidoz, yoğun bakım

Elif Bombacı, Banu Çevik, Hakan Haydarlar, Kemal Tolga Saracoğlu, Recep Demirhan. Critical Care Management of Diabetic Ketoacidosis Caused by Sodium-Glucose Co-Transporter 2 Inhibitor: A Case Report. SCIE. 2020; 31(3): 287-288

Corresponding Author: Banu Çevik, Türkiye
LookUs & Online Makale