ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Corrigendum: Double Reversing Z Plasty for Tracheastomal Stenosis After Total Laryngectomy [SCIE]
SCIE. 2020; 31(4): 404-404 | DOI: 10.14744/scie.2020.05900

Corrigendum: Double Reversing Z Plasty for Tracheastomal Stenosis After Total Laryngectomy

Burak Karabulut1, Hakan Avcı1, Sedat Aydın2
1Department of Otolaryngology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Istanbul University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Keywords: tracheastomal stenosis, laryngectomy, laryngeal cancer

Trakeastomal Stenoz Gelişen Total Larenjektomi Olgularında Çift Ters Z Plasti

Burak Karabulut1, Hakan Avcı1, Sedat Aydın2
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: trakeastomal stenoz, larenjektomi, larenks kanseri

Burak Karabulut, Hakan Avcı, Sedat Aydın. Corrigendum: Double Reversing Z Plasty for Tracheastomal Stenosis After Total Laryngectomy. SCIE. 2020; 31(4): 404-404

Corresponding Author: Burak Karabulut, Türkiye
LookUs & Online Makale