ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Intrapelvic Causes of Sciatica: A Systematic Review [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 86-94 | DOI: 10.14744/scie.2020.53954

Intrapelvic Causes of Sciatica: A Systematic Review

Ahmet Kale1, Betul Kuru1, Gulfem Basol1, Elif Cansu Gundogdu1, Emre Mat1, Gazi Yıldız1, Navdar Doğuş Uzun2, Taner A Usta3
1Department of Gynecology and Obstetrics, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Gynecology and Obstetrics, Midyat State Hospital, Mardin, Turkey
3Department of Gynecology and Obstetrics, Altunizade Hospital, Acibadem University, Istanbul, Turkey

The sciatic nerve is the nerve of the lower limb. It is derived from spinal nerves, fourth Lumbar (L4) to third Sacral (S3). The sciatic nerve innervates the muscles of the posterior thigh and additionally has sensory functions. Sciatica is the given name to the pain sourced by irritation of the sciatic nerve. Sciatica is most commonly induced by compression of a lower lumbar nerve root (L4, L5, or S1). Various intrapelvic pathologies include gynecological, vascular, traumatic, inflammatory, and tumoral disorders that may cause sciatica. Intrapelvic pathologies that mimic disc herniation are quite always ignored. Surgical approach and a functional exploration by laparoscopy or robotic surgery have significantly increased the intrapelvic pathology’s awareness, resulting in sciatica. After a detailed assessment of the patient, which causes intrapelvic pathologies, deciding whether surgical or medical therapy is needed, notable results in sciatic pain remission can be done.

Keywords: Endometriosis, intrapelvic cause; pain; schwannoma; sciatica.

Siyataljinin İntrapelvik Nedenleri: Sistematik Bir Derleme

Ahmet Kale1, Betul Kuru1, Gulfem Basol1, Elif Cansu Gundogdu1, Emre Mat1, Gazi Yıldız1, Navdar Doğuş Uzun2, Taner A Usta3
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Midyat Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Mardin, Türkiye
3Acibadem Üniversitesi, Altunizade Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye

Siyatik sinir, alt ekstremitenin bir siniridir. Spinal sinirlerden; dördüncü Lomber’den (L4) üçüncü Sakral’a (S3) kadar olan sinir köklerinin birleşmesi ile oluşur. Siyatik sinir, arka uyluk kaslarını innerve eder ve ek olarak duyusal fonksiyonu vardır. Siyatalji, siyatik sinirin irritasyonundan kaynaklanan ağrıya verilen isimdir. Siyatalji en yaygın olarak alt lomber sinir köklerinin (L4, L5 veya S1) sıkışması ile indüklenir. Jinekolojik, vasküler, travmatik, enflamatuvar ve tümöral bozukluklar gibi çeşitli intrapelvik patolojiler siyataljiye neden olabilir. Disk herniasyonunu taklit eden intrapelvik patolojiler çoğunlukla göz ardı edilir. Cerrahi yaklaşım ve laparoskopi veya robotik cerrahi ile fonksiyonel keşif, siyataljiye neden olabilen intrapelvik patolojilerin farkındalığını önemli ölçüde arttırmıştır. Hastanın intrapelvik patolojilere açısından detaylı incelenmesinin ardından cerrahi veya medikal tedavi gerekliliğine karar verilir; siyatik ağrı remisyonunda kayda değer sonuçlar alınabilir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, endometriyozis; intrapelvik neden; schwannoma; siyatik.

Ahmet Kale, Betul Kuru, Gulfem Basol, Elif Cansu Gundogdu, Emre Mat, Gazi Yıldız, Navdar Doğuş Uzun, Taner A Usta. Intrapelvic Causes of Sciatica: A Systematic Review. South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 86-94

Corresponding Author: Ahmet Kale, Türkiye
LookUs & Online Makale