ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Current Overview on the Effects of COVID-19 Disease on Maternal and Neonatal Health; Narrative Review [SCIE]
SCIE. 2020; 31(3): 295-300 | DOI: 10.14744/scie.2020.25582

Current Overview on the Effects of COVID-19 Disease on Maternal and Neonatal Health; Narrative Review

İlke Özer Aslan1, Mustafa Törehan Aslan2, Öner Özdemir3
1University of Health Sciences, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul, Turkey
2Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Istanbul, Turkey
3Sakarya University, Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Division of Allergy and Immunology, Sakarya, Turkey

The novel coronavirus infection (SARS-CoV-2 infection), which appeared in the Wuhan region of China in late 2019, spread rapidly in a short time. A few months later, it was accepted as pandemic by the WHO (World Health Organization) and became an important threat to public health. The death rate in cases occurring in China was around 2%. Although it is thought that pregnancy is not a risk factor in the course of COVID-19 disease, it is often seen in which the cases were in the third trimester. It is striking that the maternal and neonatal implications of these infected cases during the late pregnancy period were quite good. Further studies examining more cases in the first and second trimesters, in order to determine long-term results and to clarify the risk of vertical transmission are needed.

Keywords: COVID-19, pregnancy, newborn, birth

COVID-19 Hastalığının Anne ve Yenidoğan Sağlığı Üzerine Etkilerine Güncel Bakış; Derleme

İlke Özer Aslan1, Mustafa Törehan Aslan2, Öner Özdemir3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Sakarya

2019'un sonlarında Çin'in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan yeni koronavirüs enfeksiyonu (SARS-CoV-2 enfeksiyonu) kısa sürede hızla yayıldı. Birkaç ay sonra, DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından salgın olarak kabul edildi ve halk sağlığı için önemli bir tehdit haline geldi. Çin'de meydana gelen vakalarda ölüm oranı% 2 civarındaydı. COVID-19 hastalığı sırasında gebeliğin bir risk faktörü olmadığı düşünülse de, genellikle vakaların üçüncü trimesterde idi. Bu enfekte vakaların geç gebelik dönemindeki anne ve yenidoğan etkilerinin oldukça iyi olması dikkat çekicidir. Uzun dönem sonuçlarını belirlemek ve vertikal geçiş riskini açıklığa kavuşturmak için birinci ve ikinci trimesterde daha fazla vakayı inceleyen daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, gebelik, yenidoğan, doğum

İlke Özer Aslan, Mustafa Törehan Aslan, Öner Özdemir. Current Overview on the Effects of COVID-19 Disease on Maternal and Neonatal Health; Narrative Review. SCIE. 2020; 31(3): 295-300

Corresponding Author: İlke Özer Aslan, Türkiye
LookUs & Online Makale