ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Attitudes of Patients with Rhinoplasty in Coronavirus (COVID‑19) Pandemic: An Online Survey Analysis [SCIE]
SCIE. 2020; 31(3): 214-218 | DOI: 10.14744/scie.2020.20438

Attitudes of Patients with Rhinoplasty in Coronavirus (COVID‑19) Pandemic: An Online Survey Analysis

Hakan Avcı
Department of Ear, Nose and Throat Diseases, University of Health Sciences, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The novel Coronavirus disease 2019 is a world-wide spreading disease emerged with increased perceived danger, uncertainty, and anxiety. In this study we aimed to conduct a survey evaluating attitudes of the patients who underwent rhinoplasty.

METHODS: An online form was sent to the patients who have undergone rhinoplasty in the last year. The online survey was conducted between the dates of 1-7 April 2020. All participants were asked to fill the survey within one week.

RESULTS: The link was sent to 201 patients. A total of 165 (82%) participants completed the questionnaire. The majority of the participants were aware of specific precautions, such as social distance and having personal hygiene. They were worried about possibility of having the disease. One-third of the patients reported that they took additional vitamin supplements.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients with rhinoplasty had necessary information on preventing COVID-19 pandemics, but were anxious due to disruption of their follow-up.

Keywords: Anxiety, coronavirus; pandemics; rhinoplasty.

Koronavirüs (COVID‑19) Pandemisinde Rinoplasti Hastalarının Tutumları: Çevrimiçi Anket Analizi

Hakan Avcı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yeni tip Coronavirus 2019 hastalığı, artan tehlike, belirsizlik ve kaygı ile ortaya çıkan dünya çapında yayılan bir hastalıktır. Bu çalışmada rinoplasti uygulanan hastaların bu süreçte tutumlarını değerlendiren bir anket yapmayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Geçtiğimiz yıl burun estetiği geçiren hastalara online form gönderildi. Online anket 1-7 Nisan 2020 dönemi arasında yapıldı. Tüm katılımcılardan anketi bir hafta içinde doldurmaları istendi.

BULGULAR: Anket linki 201 hastaya gönderildi. Toplam 165 (%82) katılımcı anketi doldurdu. Katılımcıların çoğunluğu sosyal mesafe ve kişisel hijyen gibi belirli önlemlerin farkındaydı. Hastalığa yakalanma olasılığı konusunda endişeliydiler. Hastaların üçte biri ek vitamin takviyesi aldıklarını bildirdi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Rinoplasti hastaları COVID-19 pandemisini önleme konusunda gerekli bilgiye sahiptiler, ancak takiplerinin bozulması nedeniyle endişeliydiler.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, koronavirüs; pandemi; rinoplasti.

Hakan Avcı. Attitudes of Patients with Rhinoplasty in Coronavirus (COVID‑19) Pandemic: An Online Survey Analysis. SCIE. 2020; 31(3): 214-218

Corresponding Author: Hakan Avcı, Türkiye
LookUs & Online Makale