ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Myricetin Decreases Ovarian and Lung Tissue Injury Induced by Ovarian Torsion-Detorsion: A Biochemical Study [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 25-29 | DOI: 10.14744/scie.2020.08769

Myricetin Decreases Ovarian and Lung Tissue Injury Induced by Ovarian Torsion-Detorsion: A Biochemical Study

Yunus Emre Topdağı1, Ayhan Tanyeli2, Fazile Nur Ekinci Akdemir3, Ersen Eraslan4, Mustafa Can Güler2
1Department of Gynecology and Obstetrics, Sanko University Faculty of Medicine, Gaziantep, Turkey
2Department of Physiology, Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey
3Department of Nutrition and Dietetics, Ağrı İbrahim Çeçen University High School of Health, Ağrı, Turkey
4Department of Physiology, Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey

INTRODUCTION: This study was designed to examine the effects of myricetin (Myr) on ovarian and lung tissue in rats with induced torsion-detorsion (TD) of bilateral ovaries to determine the potential to reduce oxidative damage.
METHODS: The study group comprised 32 female Wistar albino rats randomly allocated to 4 groups: sham, ovarian TD, Myr/25 (25 mg/kg dose of Myr+TD), and Myr/50 (50 mg/kg dose of Myr+TD).
RESULTS: The total oxidant status (TOS), malondialdehyde (MDA) level, oxidative stress index (OSI), and myeloperoxidase (MPO) activity in both ovarian and lung tissues increased significantly in the ovarian TD group compared with the sham group, while the superoxide dismutase (SOD) and total antioxidant status (TAS) values decreased in the same group. In contrast, the SOD level increased, while MPO activity, the TOS, the OSI, and the MDA level decreased significantly in the Myr/25 and Myr/50 groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Myr demonstrated protection against lung and ovarian tissue injury in induced-TD experimental rats.

Keywords: Lung, myricetin; ovarian torsion detorsion; ovary; rat.

Mirisetin Over Torsiyonu Detorsiyon ile indüklenmiş Over ve Akciğer Hasarlarını Azaltır: Biyokimyasal Bir Çalışma

Yunus Emre Topdağı1, Ayhan Tanyeli2, Fazile Nur Ekinci Akdemir3, Ersen Eraslan4, Mustafa Can Güler2
1Sanko Üniversitesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
3Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, Ağrı, Türkiye
4Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sıçanlarda oluşturulan iki taraflı over torsiyon distorsiyon modelinin neden olduğu over ve akciğer hasarı üzerine mirisetin’in olası yararlı etkilerinin araştırılması planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Otuz iki adet Wistar-Albino dişi sıçan rastgele dört gruba ayrıldı. Bu araştırmanın grupları, sham, over torsiyon detorsiyon, Myr/25 (25 mg/kg dozda mirisetin+torsiyon detorsiyon) ve Myr/50 (50 mg/kg dozda mirisetin+torsiyon detorsiyon) olarak tasarlandı.
BULGULAR: TOS, MDA, OSI seviyeleri ve MPO aktivitesi, hem over hem de akciğer dokuları için, over torsiyon detorsiyon grubunda sham grubuna göre anlamlı olarak arttı. Bununla birlikte, over torsiyon detorsiyon grubunda SOD aktivitesi ve TAS değeri azaldı. Bunun aksine, Myr/25 ve Myr/50 gruplarında mirisetin tedavisi nedeniyle MPO aktivitesi, TOS, OSI ve MDA seviyeleri azalırken SOD aktivitesinin anlamlı olarak artmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, sıçanlarda over torsiyon detorsiyonunun neden olduğu over ve akciğer dokusu hasarına karşı korumada mirisetin uygulamasının etkili olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Akciğer, mirisetin; over; over torsiyon detorsiyonu; sıçan.

Yunus Emre Topdağı, Ayhan Tanyeli, Fazile Nur Ekinci Akdemir, Ersen Eraslan, Mustafa Can Güler. Myricetin Decreases Ovarian and Lung Tissue Injury Induced by Ovarian Torsion-Detorsion: A Biochemical Study. South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 25-29

Corresponding Author: Mustafa Can Güler, Türkiye
LookUs & Online Makale