E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Dizartri ve Üriner İnkontinans ile Gelen Akut Aort Disseksiyonu [SCIE]
SCIE. 2018; 29(4): 308-309 | DOI: 10.14744/scie.2018.54765

Dizartri ve Üriner İnkontinans ile Gelen Akut Aort Disseksiyonu

Avni Uygar Seyhan, Erdal Yılmaz, Hatice Kübra Önder Karagöz, Münire Hande Gölgeli, Serdar Hekimsoy, Semih Korkut
T.c. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Üriner inkontinans, istemsiz idrar kaçırma, genellikle alt üriner sistem disfonksiyonunun bir semptomudur.
Dizartri konuşmanın artikülâsyonunu etkileyecek şekilde konuşmaya başlama, konuşmayı sürdürebilme, konuşmanın kontrol ve düzenlenmesinde bozulma ile seyreden bir konuşma çıktısı bozukluğudur (1,2). Dizartri, santral ve/veya periferik sinir sisteminin hasarına bağlı olarak gelişir. Konuşmanın üretim boyutunda anormallik ve koordinasyon bozukluğu vardır. Dizartrinin en sık nedeni inmedir. (3)

Tutulum yerine göre farklı klinik prezentasyonlarla başvurabilen aort diseksiyon olguları, tanı esnasında gecikmeye sebep olabilir. Bu olgu sunumunda, nörolojik bulgularla başvuran aort diseksiyonundan bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Üriner İnkontinans, Disartri, Aort Disseksiyonu

Acute Aorta Dissection Associated With Dysarthria And Urinary İncontinence

Avni Uygar Seyhan, Erdal Yılmaz, Hatice Kübra Önder Karagöz, Münire Hande Gölgeli, Serdar Hekimsoy, Semih Korkut
Kartal Dr.lütfi Kırdar Training And Research Hospital İstanbul Turkey

Urinary incontinance which is involuntary leakage of urine is usually a symptom of dysfunction of lower urinary system.
Dysarthria is a clinical sign of speech which compromise controlling, starting up and maintaining of speech until it gives damage to articulation of speech.Dysarthia can develop by the pathology of central and/or peripheral nervous system.There is an abnormality at dimension of coordination and production of the speech.The most common reason of dysarthria is stroke.
Aortic dissection cases which appoint with different clinical presentations can cause delay during the examination at the hospital.İn this report there will be referred an aortic dissection case with neurological symptoms.

Keywords: Urinary İncontinance, Dysarthria, Aortic Dissection

Avni Uygar Seyhan, Erdal Yılmaz, Hatice Kübra Önder Karagöz, Münire Hande Gölgeli, Serdar Hekimsoy, Semih Korkut. Acute Aorta Dissection Associated With Dysarthria And Urinary İncontinence. SCIE. 2018; 29(4): 308-309

Sorumlu Yazar: Avni Uygar Seyhan, Türkiye
LookUs & Online Makale