ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Giant Antrochoanal polyp: case report [SCIE]
SCIE. 2018; 29(4): 310-312 | DOI: 10.14744/scie.2018.98698

Giant Antrochoanal polyp: case report

Sedat Aydın1, Doğan Çakan1, Seva Öztürk1, Kayhan Başak2
1T.C Heath Sciences University Kartal Dr Lütfi Kırdar Education And Research Hospital, Otolaryngology Department, Istanbul
2T.C Heath Sciences University Kartal Dr Lütfi Kırdar Education And Research Hospital, Pathology Department, Istanbul

The antrochoanal polyp (ACP), also known as Killian's polyp, is a benign, solid polypoid lesion which is originating from the inflammatory mucosa of the maxillary sinus, and extend into the nose, choana and nasopharynx through the maxillary ostium.
Although ACP is rare, it is even more rare in children and cystic fibrosis is an important risk factor in children. Although the etiology is not completely known, allergy and sinonasal disease play an important role. They are usually seen unilateral but rarely bilateral.
A 13-year-old girl presented to us with nasal obstruction, snoring and obstructive sleep apnea attacks. Endoscopic sinus surgery was performed with the aid of a transoral route in this giant ACP which is extending to the epiglottis.

Keywords: Antrochoanal polyp, Maxillary sinus, nasal obstruction, obstructive sleep apnea, endoscopic sinus surgery

Dev Antrokoanal polip: Olgu sunumu

Sedat Aydın1, Doğan Çakan1, Seva Öztürk1, Kayhan Başak2
1T.C. Sağlık Bilimleri Üniversiesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kbb Kliniği, İstanbul
2T.C. Sağlık Bilimleri Üniversiesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Antrokoanal polip (AKP) aynı zamanda Killian’ polibi olarak ta bilinir. İyi huylu, solid polipoid lezyon olup maksiller sinüsün inflamatuvar mukozasından kaynaklanır ve maksiller ostium vasıtasıyla burun içine, koanaya ve nazofarenkse uzanabilir. AKP nadir görülmekle birlikte çocuklarda daha da nadirdir ve kistik fibrozis, çocuklarda önemli bir risk faktörüdür. Etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte alerji ve sinonazal hastalık önemli rol oynar. Genellikle tek taraflı olup ancak nadiren bilateral görülebilirler. 13 yaşında AKP olan kız çocuğu bize burun tıkanıklığı, horlama ve uykuda solunum durması nöbetleriyle başvurdu. Epiglota kadar uzanan bu dev AKP olgusunda transoral yol yardımıyla endoskopik sinüs cerrahisi uygulandı.

Anahtar Kelimeler: Antrokoanal polip, Maksiller sinüs, burun tıkanıklığı, uykuda solunum durması, endoskopik sinüs cerrahisi

Sedat Aydın, Doğan Çakan, Seva Öztürk, Kayhan Başak. Giant Antrochoanal polyp: case report. SCIE. 2018; 29(4): 310-312

Corresponding Author: Sedat Aydın, Türkiye
LookUs & Online Makale