ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Videothoracoscopic Right Pneumonectomy for Destroyed Lung [SCIE]
SCIE. 2019; 30(1): 94-96 | DOI: 10.14744/scie.2019.85520

Videothoracoscopic Right Pneumonectomy for Destroyed Lung

İlker Kolbaş1, Çağatay Tezel2, Serdar Evman2, Serkan Bayram2, Volkan Baysungur2
1Department of Thoracic Surgery, Sultan Abdülhamid Han Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Destroyed lung is a term used when there is disseminated destruction of the lung parenchyma caused by a chronic infectious or inflammatory pulmonary disease. Tuberculosis and bronchiectasis are the most common causes of destroyed lung described in the literature. The main hindrances to use of a videothoracoscopic (VATS) surgical approach in these cases are dense fibrotic adhesions or additional shrinkage of the thoracic cavity as a result of chronic inflammation. A 42-year-old woman presented with the complaint of intervals of hemoptysis, which had been ongoing for 6 months. Thorax computed tomography showed generalized bronchiectasis and parenchymal destruction in the right lung. A right pneumonectomy was performed via the 2-port VATS technique. This case was presented in order to demonstrate that even during a thoracotomy with adhesiolysis and difficult vessel dissection, VATS resection can be performed safely, and to highlight some of the potential intraoperative difficulties.

Keywords: Bronchiectasis, destroyed lung; minimally invasive surgery; pulmonary resection.

Harap Akciğerli Olguda Videotorakoskopik Sağ Pnömonektomi

İlker Kolbaş1, Çağatay Tezel2, Serdar Evman2, Serkan Bayram2, Volkan Baysungur2
1Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

“Harap akciğer” terimi; kronik enfeksiyöz veya enflamatuvar bir hastalığın neden olduğu, akciğer parankiminin yaygın harabiyeti için kullanılır ve literatürde bildirilen, harap akciğer oluşumuna yol açan en sık nedenler tüberküloz ile bronşektazidir. Kronik enflamasyona bağlı yoğun fibrozis veya toraks kavitesinin küçülmesi, bu olgularda videotorakoskopik yaklaşımın önündeki en önemli problemdir. Kırk iki yaşında kadın hasta altı aydır devam eden hemoptizi şikayeti ile kliniğe başvurdu. Bilgisayarlı toraks tomografisinde sağ akciğerde yaygın bronşektazi ve parankim harabiyeti izlendi. Hastaya iki portlu videotorakoskopik yöntemle sağ pnömonektomi uygulandı. Geleneksel torakotomi uygulanan hastalarda bile yapışıklıkların ayrılması ve damar diseksiyonunun zor olduğu harap akciğer olgusunda, hızla gelişen torakoskopik cerrahi tekniğin güvenli bir şekilde kullanılabileceği göstermeyi amaçladık. Olgumuzu intraoperatif zorluklara değinmek amacıyla sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akciğer rezeksiyonu, bronşektazi; harap akciğer; minimal invaziv cerrahi.

İlker Kolbaş, Çağatay Tezel, Serdar Evman, Serkan Bayram, Volkan Baysungur. Videothoracoscopic Right Pneumonectomy for Destroyed Lung. SCIE. 2019; 30(1): 94-96

Corresponding Author: İlker Kolbaş, Türkiye
LookUs & Online Makale