ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Rare Complication Following Adenotonsillectomy: Grisel’s Syndrome [SCIE]
SCIE. 2018; 29(1): 60-62 | DOI: 10.14744/scie.2018.79188

A Rare Complication Following Adenotonsillectomy: Grisel’s Syndrome

Niyazi Altıntoprak1, Kübra Murzoğlu Altıntoprak2, Furkan Keskin3, Öner Çelik1
1Department of Ear Nose Thorat, Maltepe University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Radiology, Maltepe University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Term 5 Student, Maltepe University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

The nontraumatic subluxation of the atlantoaxial joint, also called Grisel’s syndrome, is a rarely seen phenomenon in the pediatric population after nasopharyngeal inflammation or otolaryngological surgery. The patients are usually between 5 and 12 years old, and there is no gender difference in occurrence. Grisel’s syndrome should be considered in patients who have painful torticollis after an upper airway infection or otolaryngological surgery. The most important factor affecting the prognosis is early diagnosis and treatment. Early diagnosis not only allows for conservative treatment, but it also prevents permanent neck deformity and the development of severe neurological deficit and morbidity due to extensive surgical procedures. Otolaryngologists should be aware of this rare, but potentially serious, condition.

Keywords: Atlantoaxial subluxation, Grisel’s syndrome; torticollis

Adenotonsillektomi Sonrası Gelişen Nadir Bir Komplikasyon: Grisel Sendromu

Niyazi Altıntoprak1, Kübra Murzoğlu Altıntoprak2, Furkan Keskin3, Öner Çelik1
1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 5 Öğrencisi, İstanbul

Grisel sendromu olarak da adlandırılan non travmatik atlantoaksiyel subluksasyon otolaringolojik cerrahi ve nazofarengeal enflamasyon sonrasında nadir olarak pediyatrik popülasyonda görülür. Hastalar genellikle 5–12 yaş araalığındadır ve cinsiyet farkı yoktur. Üst solunum yolu enfeksiyonu veya çeşitli otolaringolojik cerrahi sonrasında ağrılı tortikolis bulunan hastalarda Grisel sendromundan şüphelenilmelidir. Prognozu etkileyen en önemli faktör erken tanı ve tedavidir. Erken tanı konservatif tedaviye olanak vermesinin yanında kalıcı boyun deformitesini, ciddi nörolojik defisit gelişmesini ve geniş cerrahi prosedürlere bağlı morbidite gelişimini de önlemektedir. Otolaringologlar nadir fakat potansiyel olarak ciddi olan bu durumun farkında olmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Atlantoaksiyel subluksasyon, Grisel sendromu; tortikolis.

Niyazi Altıntoprak, Kübra Murzoğlu Altıntoprak, Furkan Keskin, Öner Çelik. A Rare Complication Following Adenotonsillectomy: Grisel’s Syndrome. SCIE. 2018; 29(1): 60-62

Corresponding Author: Niyazi Altıntoprak, Türkiye
LookUs & Online Makale