ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Seroprevalence of Toxoplasma gondii, Rubella and Cytomegalovirus Among Pregnant Refugees and Turkish Women: A Retrospective Comparative Study [SCIE]
SCIE. 2018; 29(4): 235-239 | DOI: 10.14744/scie.2018.66375

Seroprevalence of Toxoplasma gondii, Rubella and Cytomegalovirus Among Pregnant Refugees and Turkish Women: A Retrospective Comparative Study

Lütfiye Nilsun Altunal1, Ayşe Banu Esen2, Gül Karagöz1, Kadriye Kart Yaşar3
1Department of Infectious Diseases, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Bagcilar Training and Research Hospital, Department of Microbiology and Clinical Microbiology
3University of Health Sciences, Bakirkoy Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Infectious Diseases, Istanbul – TURKEY

INTRODUCTION: To evaluate the prevalence of Toxoplasma gondii, rubella and cytomegalovirus (CMV) among the pregnant Turkish women as well as Syrian refugees in Istanbul.
METHODS: Among pregnant women who are admitted to \\\"xxxx\\\" Maternity and Children Hospital in İstanbul between January 2014 and January 2015, antibodies against Toxoplasma gondii, rubella and CMV were measured using the micro-elisa method. The test results were evaluated retrospectively.
RESULTS: Out of total 1066 pregnant women screened in this study, 963 (90.3%) were Turkish, and 103 (9.7%) were Syrian refugees. IgM positivity rates of T. gondii rubella and CMV were determined as 0,2%, 0%, 0,2% in Turkish women and 0,1%, 0%, 0% in Syrian refugees, IgG positivity rates were determined as 26,3%, 93,8%, 99,5% in Turkish women and 58,3%, 87,4%, 100% in Syrian refugees. The seroprevalence of T. gondii was lower and the rubella seroprevalence was higher among pregnant Turkish women and among pregnant Syrian refugees and statistically significant ( p< 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Since immunity against T. gondii in pregnant Turkish women is lower than in Syrian refugees, who are in reproductive age group, should get routine screenings. Immunization against rubella should be considered for Syrian refugees who are in reproductive age group.

Keywords: Toxoplasma gondii, CMV, Rubella, Pregnant

Türk ve Mülteci Gebeler Arasındaki Toxoplasma gondii, Rubella ve Sitomegalovirus Seroprevalansı: Retrospektif Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Lütfiye Nilsun Altunal1, Ayşe Banu Esen2, Gül Karagöz1, Kadriye Kart Yaşar3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Istanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Istanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İstanbul'daki Suriyeli mülteciler ve Türk gebeler arasındaki Toxoplasma gondii, rubella ve sitomegalovirüs (CMV) prevalansını değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında 'xxx'Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvuran gebeler arasında Toxoplasma gondii, kızamıkçık ve CMV'ye karşı antikorlar mikro-elisa yöntemi ile ölçüldü. Test sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Bu çalışmada taranan toplam 1066 gebeden 963'ü (% 90.3) Türk, 103'ü (% 9,7) Suriyeli mülteci idi. T. gondii, rubella and CMV Ig M pozitiflik oranları Türk gebelerde sırasıyla %0,2, %0, %0,2, Suriyeli mültecilerde ise %0,1, %0, %0, IgG pozitiflik oranları ise Türk gebelerde % 26,3, %93,8, %99,5, Suriyeli gebelerde % 58,3, %87,4, %100 saptandı. Türk gebelerde T. gondii seroprevalansı Suriyeli sığınmacı gebelerden anlamlı olarak düşük, rubella seroprevalansı ise anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bölgemizde, göç ve savaşlar nedeniyle toplumsal profil yanında gebeler gibi özel gruplarda da değişimler yaşanmaktadır. Türk gebelerde T. gondii' ye karşı bağışıklık oranının düşük olması nedeniyle Türk gebelerde bu hastalık için rutin tarama, doğurganlık çağındaki Suriyeli sığınmacılara ise rubella için bağışıklama yapılması düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, CMV, Rubella, Gebe

Lütfiye Nilsun Altunal, Ayşe Banu Esen, Gül Karagöz, Kadriye Kart Yaşar. Seroprevalence of Toxoplasma gondii, Rubella and Cytomegalovirus Among Pregnant Refugees and Turkish Women: A Retrospective Comparative Study. SCIE. 2018; 29(4): 235-239

Corresponding Author: Lütfiye Nilsun Altunal, Türkiye
LookUs & Online Makale