ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Malignancy in Renal Transplant Recipients [SCIE]
SCIE. 2019; 30(1): 43-46 | DOI: 10.14744/scie.2018.46330

Malignancy in Renal Transplant Recipients

Ergün Parmaksız, Meral Meşe, Serkan Feyyaz Yalın, Ali Burak Haras, Okan Akyüz, Zerrin Bicik Bahçabaşı
Department of Nephrology, University of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The types of post-transplantation malignancies may vary among different geographic regions and ethnic populations. The aim of the present study was to determine the risk and incidence of de novo carcinomas, clinical characteristics, and outcomes in renal transplant recipients (RTRs) who are followed up in our center and if there is an accumulation of one type of malignity and to examine screening procedures and frequency.


METHODS: The files of 322 RTRs who were transplanted between January 1, 2005 and December 31, 2016 were screened retrospectively. The main data included the date of transplantation, patients’ age, gender, date of the last follow-up, and cancer diagnosis.

RESULTS: In eight patients (M/F=7/1), de novo malignancy was identified. The mean age of patients with malignancy was 54.87±12.5 years. The median duration of dialysis was 44 (2–107) months. The average time from transplantation to tumor development was 50 (7–93) months. Malignity development rate was found to be 2.5% among all RTRs.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Every patient with renal transplantation should be followed up carefully by regular physical examination, laboratory findings, and imaging studies due to the risk of malignancy. Early diagnosis of malignancy is very important for both patient survival and functional renal graft. Renal transplantation is the most favorable renal replacement therapy, and complications, such as malignancy, that may develop later should be a cause to follow-up this treatment more carefully during the course of the procedure.

Keywords: Malignancy, renal transplantation, tumor type.

Böbrek Nakli Alıcılarında Malignite

Ergün Parmaksız, Meral Meşe, Serkan Feyyaz Yalın, Ali Burak Haras, Okan Akyüz, Zerrin Bicik Bahçabaşı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Transplantasyon sonrası gelişen malignitelerin tipi coğrafi ve etnik popülasyonlar arasında farlılıklar göstermektedir. Çalışmamızda böbrek nakli alıcılarında malignite gelişimi riski ve sıklığını, klinik özellikleri ve sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Merkezimizde Ocak 2005 ile Aralık 2016 arasında takip edilen 322 böbrek nakli alıcısı değerlendirmeye alındı. Nakil tarihi, demografik veriler, kanser tanısıyla ilgili veriler kayıt edildi.
BULGULAR: Yedi erkek ve bir kadın olguda malignite geliştiği görüldü. Yaş ortalaması 54.87±12.5 idi. Ortalama dializ süresi 44 (2–107) aydı. Nakilden malignite tanısına kadar geçen süre 50 (dağılım, 7–93) aydı. Tün böbrek nakli alıcıları arasında malignite gelişme oranı %2.5 olarak hesaplandı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Transplantasyn uygulanan olguların malignite yönünden fizik muayene, laboratuvar değerlendirmesi ve görüntüleme yöntemleri ile yakın takibi gerekir. Erken tanı, hastanın ve nakil böbreğin sağkalımı için hayati değerdedir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, kanser, malignite.

Ergün Parmaksız, Meral Meşe, Serkan Feyyaz Yalın, Ali Burak Haras, Okan Akyüz, Zerrin Bicik Bahçabaşı. Malignancy in Renal Transplant Recipients. SCIE. 2019; 30(1): 43-46

Corresponding Author: Ergün Parmaksız, Türkiye
LookUs & Online Makale