ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Subcutaneous Emphysema: An Unusual Complication Following External Dacryocystorhinostomy [SCIE]
SCIE. 2019; 30(2): 187-189 | DOI: 10.14744/scie.2019.29591

Subcutaneous Emphysema: An Unusual Complication Following External Dacryocystorhinostomy

Özlen Rodop Özgür1, Seyhan Kocabaş1, Ümit Çallı2
1Department of Ophthalmology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Ophthalmology, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

A periorbital subcutaneous emphysema that developed after a successful external dacryocystorhinostomy (DSR) has been presented. The patient gave a history of sudden swelling of bilateral eyelids after a forceful sneeze and blowing of the nose. Physical examination showed periorbital edema and hyperemia; palpation of the swollen region revealed crepitation. These signs and symptoms suggested subcutaneous emphysema. Subcutaneous or orbital emphysema occurring after DSR is a rare complication. Pure subcutaneuos emphysema recovers spontaneously in a short period.

Keywords: Complications, dacryocystorhinostomy; emphysema.

Ciltalti Amfizemi: Eksternal Dakriyosistorinostomi Sonrasi Gelişen Nadir Bir Komplikasyon

Özlen Rodop Özgür1, Seyhan Kocabaş1, Ümit Çallı2
1Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği
2Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Umraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği

Başarılı bir eksternal dakriyosistorinostomi (DSR) cerrahisi sonrası göz çevresinde gelişen cilt altı amfizemi olgusu sunulmuştur. Öyküsünde kuvvetli hapşırma ve sümkürme sonrası göz kapaklarının ani şiştiğini ifade eden hastanın muayenesinde göz çevresi ileri derecede şiş ve hiperemikti. Palpasyonla krepitasyon mevcuttu. Bu bulgular ile cilt altı amfizemi tanısı konuldu. DSR sonrası cilt altı amfizemi ve hatta orbital amfizem nadir de olsa gelişebilecek bir komplikasyondur. Sadece cilt altı amfizemi olguları takip ile kendiliğinden kısa sürede gerilemektir.

Anahtar Kelimeler: Amfizem, dakriyosistorinostomi; komplikasyon.

Özlen Rodop Özgür, Seyhan Kocabaş, Ümit Çallı. Subcutaneous Emphysema: An Unusual Complication Following External Dacryocystorhinostomy. SCIE. 2019; 30(2): 187-189

Corresponding Author: Seyhan Kocabaş, Türkiye
LookUs & Online Makale