ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Rare Cause of Multiple Pulmonary Nodules: CT Features of Benign Metastasizing Leiomyoma [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-29484 | DOI: 10.14744/scie.2018.29484

A Rare Cause of Multiple Pulmonary Nodules: CT Features of Benign Metastasizing Leiomyoma

Serdar Aslan1, Muzaffer Elmali2
1Turhal State Hospital, Radiology Clinic, Turhal, Tokat, Turkey
2Department of Radiology, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey

Benign metastasizing leiomyoma (BML) defines metastatic foci containing myometrial smooth muscle. It is most commonly found in the lungs and is among the rare causes of multiple pulmonary nodules. Pulmonary BML (PBML) is often asymptomatic and is detected incidentally on chest radiographs taken for other reasons. It has been reported to be associated with uterine myomatosis. In this case report, we aimed to present chest CT findings of asymptomatic PBML with performed hysterectomy due to myomatosis 3 years ago.

Keywords: Benign metastasizing leiomyoma, uterine myomatosis, chest computed tomography

Çoklu Pulmoner Nodüllerin Nadir Bir Nedeni: Benign Metastaz Yapan Leiomyomun BT Özellikleri

Serdar Aslan1, Muzaffer Elmali2
1Turhal Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Turhal, Tokat, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Benign metastaz yapan leiomyoma (BML), myometrial düz kas içeren metastatik odakları tanımlar. En sık akciğerlerde görülür ve multipl pulmoner nodüllerin nadir nedenleri arasındadır. Pulmoner BML (PBML) sıklıkla asemptomatiktir ve başka nedenlerle yapılan çekilen gögüs grafilerinde tesadüfen saptanır. Uterus myomatozis ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. Biz bu olgu sunumumuzda 3 yıl önce myomatozis nedeniyle histerektomi yapılan asemptomatik PBML olgusunun Toraks BT bulgularını sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Benign metastaz yapan leiomyoma, uterin myomatozis, toraks bilgisayarlı tomografisiCorresponding Author: Serdar Aslan, Türkiye
LookUs & Online Makale