ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Rare Cause of Multiple Pulmonary Nodules: Computed Tomography Features of Benign Metastasizing Leiomyoma [SCIE]
SCIE. 2019; 30(1): 97-99 | DOI: 10.14744/scie.2018.29484

A Rare Cause of Multiple Pulmonary Nodules: Computed Tomography Features of Benign Metastasizing Leiomyoma

Serdar Aslan1, Muzaffer Elmalı2
1Department of Radiology, Turhal State Hospital, Tokat, Turkey
2Department of Radiology, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine,Samsun, Turkey

Benign metastasizing leiomyoma (BML) defines metastatic foci containing the myometrial smooth muscle. It is most commonly found in the lungs and is among the rare causes of multiple pulmonary nodules. Pulmonary BML (PBML) is often asymptomatic and is detected incidentally on chest radiographs taken for other reasons. PBML has been reported to be associated with uterine myomatosis. In this case report, we aimed to present chest computed tomography findings of asymptomatic PBML in a case of hysterectomy performed due to myomatosis 3 years ago.

Keywords: Benign metastasizing leiomyoma, chest computed tomography; uterine myomatosis.

Çoklu Pulmoner Nodüllerin Nadir Bir Nedeni: Benign Metastaz Yapan Leiomyomun Bilgisayarlı Tomografi Özellikleri

Serdar Aslan1, Muzaffer Elmalı2
1Turhal Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Turhal, Tokat, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Benign metastaz yapan leiomiyoma (BML), miyometriyal düz kas içeren metastatik odakları tanımlar. En sık akciğerlerde görülür ve multipl pulmoner nodüllerin nadir nedenleri arasındadır. Pulmoner BML (PBML) sıklıkla semptomsuzdur ve başka nedenlerle yapılan çekilen gögüs grafilerinde tesadüfen saptanır. Uterus miyomatozis ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. Biz bu olgu sunumumuzda üç yıl önce miyomatozis nedeniyle histerektomi yapılan semptomsuz PBML olgusunun toraks bilgisayarlı tomografi bulgularını sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Benign metastaz yapan leiomyoma, toraks bilgisayarlı tomografisi; uterin myomatozis.

Serdar Aslan, Muzaffer Elmalı. A Rare Cause of Multiple Pulmonary Nodules: Computed Tomography Features of Benign Metastasizing Leiomyoma. SCIE. 2019; 30(1): 97-99

Corresponding Author: Serdar Aslan, Türkiye
LookUs & Online Makale