ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Use of Portable Monitors as a Cheap and Simple Method in Obstructive Sleep Apnea Diagnosis [SCIE]
SCIE. 2019; 30(2): 167-170 | DOI: 10.14744/scie.2018.28190

Use of Portable Monitors as a Cheap and Simple Method in Obstructive Sleep Apnea Diagnosis

Sema Saraç, Gülgün Çetintaş Afşar
Department of Chest Diseases, Universty of Health Sciences, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Obstructive sleep apnea (OSA) affects mortality and morbidity due to persistent hypoxemia attacks during the night. The use of portable sleep monitors (PMs) has been investigated in recent years because the use of polysomnography (PSG) in the OSA diagnosing is a rare and expensive method. In our study, we aimed to investigate the compliance of Turkish population to PMs and PSG.
METHODS: Demographic records of 62 patients referred with OSA symptoms were collected from the database. An ear, nose, and throat (ENT) physician was examination was pweformed for all patients. Afterwards, sleep records were taken with PM, followed by PSG.
RESULTS: There was no difference between the PM and PSG parameters in terms of the apnea–hypopnea index and the oxygen desaturation index. The sensitivity of the PMs was 89%, and the specificity was 100%.


DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that the PM and PSG parameters were compatible with each other. We concluded that portable monitors that are cheaper, simpler, and capable of shooting at home can be used in the diagnosis of OSA, where obesity and OSA are very common.

Keywords: Obstructive sleep apnea, polysomnography; portable monitor.

Obstrüktif Uyku Apnesi Teşhisinde Daha Ucuz ve Basit Bir Yöntem Olan Portable Monitörler Kullanılabilir mi?

Sema Saraç, Gülgün Çetintaş Afşar
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Obstrüktif uyku apne (OUA) gece boyunca devam eden hipoksemi ataklarına bağlı mortalite ve morbiditeyi etkileyen bir durumdur. Teşhisinde kullanılan polisomnografinin (PSG) az bulunan ve pahalı bir yöntem olması nedeniyle son yıllarda portable uyku monitörlerinin kullanımı araştırılmaktadır. Çalışmamızda Türk toplumunda portable monitör (PM) ve PSG uyumluluğunu araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Obstrüktif uyku apne semptomları ile başvuran 62 hastanın demografik kayıtları alındı ve kulak burun boğaz muayeneleri yapıldı. Önce PM ile uyku kayıtları alındı, daha sonra PSG uygulandı.

BULGULAR: Portable monitör ve PSG bulgularında apne-hipopne indeksi (AHİ) ve oksijen desatürasyon indeksi (ODI) parametreleri açısından bir fark bulunamadı. Portable monitörlerin sensitivitesi %89, spesifitesi %100 olarak bulundu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Obezite ve bağlı olarak OUA’nın çok yaygın olduğu günümüzde daha ucuz, basit ve evde çekim imkanı veren portabl monitörlerin OUA teşhisinde kullanılabileceği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne, polisomnografi; portable monitör.

Sema Saraç, Gülgün Çetintaş Afşar. Use of Portable Monitors as a Cheap and Simple Method in Obstructive Sleep Apnea Diagnosis. SCIE. 2019; 30(2): 167-170

Corresponding Author: Sema Saraç, Türkiye
LookUs & Online Makale