ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Multidimensional approach to clinical quality [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-04274 | DOI: 10.14744/scie.2019.04274

Multidimensional approach to clinical quality

Tunçay Palteki
Biruni University, Faculty Of Health Sciences, Istanbul, Turkey

In order to eliminate failures that associate with patient’s safety, quality improvement studies stand out from past to present.The concept of quality in health services should be considered from a broad perspective.Health services quality dimentions have been tried to expressed by many institution and authors from different perspectives. With multidimentional approach to clinical quality, tried to develop more comprehensive perspective on prevention of medical errors.
In clinical quality process; many elements like evidence-based applications, working environment, team cooperation, IT structure are effectively. Evidence based medicine is a systematic approach for physicians to make decision based on the best evidence with their experiences and patients specifications. Evidence based medicine main purpose is to make clinical decisions with the best scientific evidence of present. Evidence based clinical practice performance evaluation consists several steps, that starting with establishing an appropriate question. In this review study clinical quality is tried to examine with its all aspects.

Keywords: Clinical quality, Evidence based medicine, Medical error

Klinik kaliteye çok boyutlu yaklaşım

Tunçay Palteki
Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul

Hasta güvenliği ile ilişkili bu başarısızlıkların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak geçmişten günümüze kalite iyileştirme çalışmaları ön plana çıkmıştır. Sağlık hizmetlerinde kalite kavramına geniş bir perspektiften bakmak gerekmektedir. Sağlık hizmet kalitesinin boyutları birçok kurum ve yazar tarafından farklı bakış açıları ile ifade edilmeye çalışılmıştır. Çok boyutlu klinik kalite yaklaşımı ile tıbbi hataların önlenmesine yönelik daha kapsamlı bir bakış açısı geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Klinik kalite sürecinde; kanıta dayalı uygulamalar, çalışma ortamı, ekip çalışması, bilişim alt yapısı gibi birçok unsur etkilidir. Kanıta dayalı tıp, hekimlerin kararlarını, mevcut en iyi kanıtın ışığında, kendi deneyimleri ve hastanın özellikleri ve seçimleriyle birleştirerek vermesi için belirlenen sistematik bir yaklaşımdır. Kanıta dayalı tıp uygulamalarının temel amacı, klinik kararların zamanın en iyi bilimsel kanıtları ile alınmasını sağlamaktır. Problemle ilişkili uygun bir soru oluşturulması ile başlayarak kanıta dayalı uygulamanın performansının değerlendirilmesine kadar giden süreç çeşitli basamaklardan oluşmaktadır. Bu makalede klinik kalite tüm süreçleri ile irdelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Klinik kalite, Kanıta dayalı tıp, Tıbbi hataCorresponding Author: Tunçay Palteki, Türkiye
LookUs & Online Makale