ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Aberrant Right Subclavian Artery Aneurysm: A Presentation of Two Cases [SCIE]
SCIE. 2017; 28(2): 139-142 | DOI: 10.14744/scie.2017.50375

Aberrant Right Subclavian Artery Aneurysm: A Presentation of Two Cases

Ömer Özçağlayan1, Tuğba İlkem Özçağlayan1, Mücahit Doğru1, Bozkurt Gülek2
1Department of Radiology, Namık Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdağ, Turkey
2Department of Radiology, Health Sciences University Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey

Aberrant right subclavian artery (ARSA) aneurysm can be an important cause of mortality or potential rupture of the esophagus or trachea. It is important to emphasize that diagnosis of ARSA aneurysm is crucial to avoid fatal complications. Contrast-enhanced computed tomography (CECT) is the best imaging modality to illustrate the necessary details of the anatomy and such complications. The aim of this report was to demonstrate the usefulness of CECT in 2 cases of ARSA aneurysm.

Keywords: Aberrant right subclavian artery, aneurysm, contrast-enhanced computed tomography.

Aberran Sağ Subklavian Arter Anevrizması: İki Olgu Sunumu

Ömer Özçağlayan1, Tuğba İlkem Özçağlayan1, Mücahit Doğru1, Bozkurt Gülek2
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Tekirdağ
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Araştırma Hastanesi Adana

Aberran sağ subklavian arter (ASSA) anevrizması, özofagus ve trakeaya potansiyel rüptür riski nedeniyle önemli bir mortalite nedeni olabilir. Fatal komplikasyonların dışlanması açısından ASSA anevrizması tanısı koymak önemlidir. Kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT), anatominin gösterilmesinde ve belirtilen komplikasyonları göstermesi açısından birincil görüntüleme yöntemidir. Bu çalışmada, ASSA anevrimalı iki değişik olguda kontrastlı BT tanıdaki önemini göstermeye çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Aberran sağ subklavian arter, anevrizma, kontrastlı bilgisayarlı tomografi

Ömer Özçağlayan, Tuğba İlkem Özçağlayan, Mücahit Doğru, Bozkurt Gülek. Aberrant Right Subclavian Artery Aneurysm: A Presentation of Two Cases. SCIE. 2017; 28(2): 139-142

Corresponding Author: Ömer Özçağlayan, Türkiye
LookUs & Online Makale