ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Hemangiopercytoma of the nasolacrimal duct: A case report [SCIE]
SCIE. 2008; 19(2): 93-96

Hemangiopercytoma of the nasolacrimal duct: A case report

Başak Bala Öven Ustaalioğlu, Mesut Şeker, Ahmet Bilici, Burçak Erkol, Umut Kefeli, Emre Yıldırım, Berkant Sönmez, Mahmut Gümüş, Taflan Salepçi
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Medical Oncologyl, Istanbul, Turkey

Hemangiopericytoma is rare tumor which derived from vascular endothelium most commonly seen in retroperitoneum, extremities, head and neck. Hemangiopericytoma of the nasolacrimal duct is infrequent. Inhere we reported a patient who was followed-up for 3 years due to chronic dacrocystitis. Because of she presented with swelling in the medial side of right orbita, she referred to ophtalmology clinic. Computerized tomography of right orbita revealed 15 mm mass in proximal area of the nasolacrimal duct. The mass was interpreted as dacrocytocel however the mass was growth progressively during 2 years followed-up period. So excisional biopsy was performed and diagnosis of hemangiopericytoma was confirmed. Although there was about 2 cm residual mass in nasolacrimal duct after excision and no distant metastasis. Consequently reexcision was offered to patient but she did not want. She is followed-up in our clinic for 16 months. In this case we reported infrequent case of hemangiopecytoma derived from nasolacrimal duct.

Keywords: Hemangiopericytoma, nasolacrimal duct, dacrocytocel

Nadir bir nazolakrimal hemanjioperisitom olgusu

Başak Bala Öven Ustaalioğlu, Mesut Şeker, Ahmet Bilici, Burçak Erkol, Umut Kefeli, Emre Yıldırım, Berkant Sönmez, Mahmut Gümüş, Taflan Salepçi
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, İstanbul

Hemanjiyoperistom damar duvarından kaynaklanan nadir bir vasküler tümördür. Tipik olarak retroperitoneal boşluk, ekstremiteler, baş ve boyunda görülebilir. Nazolakrimal duktus hemanjiyoperistomu ise çok nadirdir. Sunulan olgu, 2003 yılından beri kronik dakrosistit nedeniyle takip edilmekte iken, gözünde sulanma ve sağ göz medial kenarında ele gelen kitle şikayetleriyle göz kliniğine başvurdu. 2006 yılında çekilen orbitanın bilgisayarlı tomografisinde (BT), lakrimal kanal proksimal bölümünde 15x15 mm çapında kitle saptandı ve dakrosistosel olarak değerlendirilip takip edildi. Kitlede büyüme saptanması üzerine hastaya orbita eksizyonel biyopsi yapıldı ve hemanjioperistom tanısı kondu. Kontrol orbital BT’sinde sağda nazolakrimal duktus seviyesinde, 2x1 cm boyutlu kitle saptandı. Metastaz taraması için yapılan görüntüleme tetkiklerinde patoloji saptanmadı. Reeksizyonu kabul etmeyen hasta, 3 ay aralıklarla kontrole çağırılarak takibe alındı. Lakrimal kanalda büyüyen kitle saptandığında hemanjiyoperistom akla gelmelidir. Bu hastalarda total eksizyona rağmen uzak metastaz yıllar sonra görülebilmektedir. Bu yazıda, nadir görülmesi sebebiyle, uzun süre dakrosistosel olarak takip edilen bir nazolakrimal kanal hemanjiyoperistom olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Hemanjiyoperistom, nazolakrimal kanal, dakrosistosel

Başak Bala Öven Ustaalioğlu, Mesut Şeker, Ahmet Bilici, Burçak Erkol, Umut Kefeli, Emre Yıldırım, Berkant Sönmez, Mahmut Gümüş, Taflan Salepçi. Hemangiopercytoma of the nasolacrimal duct: A case report. SCIE. 2008; 19(2): 93-96

Corresponding Author: Başak Bala Öven Ustaalioğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale