ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Ahmed Glaucoma Valve implantation in refractory glaucoma [SCIE]
SCIE. 2008; 19(2): 62-66

Ahmed Glaucoma Valve implantation in refractory glaucoma

Berker Bakbak1, Güldal Ersoy2, Feyza Önder2
1Kars State Hospital Eye Clinic, Kars
2Haseki Education And Research Hospital Eye Clinic, Istanbul

OBJECTIVE: To evaluate the efficacy of Ahmed Glaucoma Valve (AGV) implantation in reducing intraocular pressure in glaucoma, resistant to medical therapy and/or glaucoma filtration surgery.
METHODS: Twenty one eyes of 21 patients who underwent AGV implantation were retrospectively evaluated. AGV were implanted for neovascular glaucoma in 12 (57%) cases, secondary glaucomas in 8 (38%) cases and congenital glaucoma in 1 (5%) case. Success of surgery was defined as an intraocular pressure less than 22 mmHg and greater than 5 mmHg with or without medical treatment.
RESULTS: The mean follow up of 21 patients (11 male, 10 female) was 17 (3-35 months) and the mean age was 47.1 (7-88 years). Intraocular pressure was reduced from a mean of 36.3±9.62 mmHg before surgery to 15.6±3.97 mmHg at the last follow-up after surgery. Postoperative complications were hyphema in 4 (19%) cases, encapsulation in 3 (14.2) cases, shallow anterior chamber in 2 (9.5%) cases, fascia melting in 2 (9.5%) cases, tube occlusion in 2 (9.5%) cases, short tube in anterior chamber in 1 (4.7%) case and choroidal detachment in 1 (4.7%) case. Sufficient intraocular pressure were obtained in 19 patients with 90.5% ratio.
CONCLUSION: Ahmed Glaucoma Valve can be an effective and safe method in cases which conventional filtration surgery seem to be insufficent in the management of refractory glaucoma.

Keywords: Ahmed glaucoma valve, refractory glaucoma

Tedaviye dirençli glokom olgularında Ahmed Glokom Valv implantasyonu

Berker Bakbak1, Güldal Ersoy2, Feyza Önder2
1Kars Devlet Hastanesi Göz Kliniği, Kars
2Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Medikal ve/veya klasik filtrasyon cerrahisine cevap vermeyen glokom olgularında uyguladığımız Ahmed Glokom Valv implantasyonun göziçi basıncını düşürmedeki etkinliğini değerlendirmek.
YÖNTEMLER: Ahmed Glokom Valvi implante edilmiş 21 olgu retrospektif olarak incelendi. Olguların 12’sinde (%57) neovasküler glokom, 8’inde (%38) sekonder glokom, 1’inde (%5) konjenital glokom mevcut idi. Tüm olguların göziçi basınçları maksimum medikal tedaviye rağmen 22 mmHg’nin üzerinde idi. Cerrahi başarı olarak ilaçlı veya ilaçsız oküler tansiyon değeri 22 mmHg altı olması ve 5 mmHg üstü kabul edildi.
BULGULAR: On kadın, on bir erkek toplam 21 hastanın yaş ortalaması 47.1 (7-88 yaş) ve ortalama izlem süresi 17 (3-35 ay) idi. Preoperatif ortalama göziçi basıncı 36.3±9.62 mmHg iken postoperatif bu değer 15.6±3.97 mmHg olarak bulundu. Postoperatif dönemde 4 (%19) olguda hifema, 3 (%14.2) olguda enkapsülasyon, 2 (%9.5) olguda ön kamara sığlaşması, 2 (%9.5) olguda fasya erimesi, 2 (%9.5) olguda tüp tıkanması, 1 (%4.7) olguda ön kamarada kısa tüp, 1 (%4.7) olguda koroid dekolmanı görüldü. Toplam 19 olguda göziçi basıncı yeterli düzeye düşürülerek %90.5 başarı elde edildi.
SONUÇ: Klasik filtrasyon cerrahisi başarı şansı düşük olan glokomlu gözlerde Ahmed Glokom Valvi, yeterli göziçi basıncı düşüşü sağlayan etkin bir cerrahi yöntem olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Ahmed glokom valvi, dirençli glokom

Berker Bakbak, Güldal Ersoy, Feyza Önder. Ahmed Glaucoma Valve implantation in refractory glaucoma. SCIE. 2008; 19(2): 62-66

Corresponding Author: Berker Bakbak, Türkiye
LookUs & Online Makale