ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Causes of Elevated Levels of Serum CA 19.9 in Patients without Prior Diagnosis of Malignant Disease [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-82905 | DOI: 10.14744/scie.2019.82905

Causes of Elevated Levels of Serum CA 19.9 in Patients without Prior Diagnosis of Malignant Disease

Selcuk Şeber1, Savaş Güzel3, Ahsen Yılmaz3, Sonat Pınar Kara2, Tarkan Yetisyigit1
1Namık Kemal University Hospital, Medical Oncology Department,Tekirdag
2Namık Kemal University Hospital, Medical Biochemistry Department,Tekirdag
3Namık Kemal University Hospital, Internal Medicine Department,Tekirdag

INTRODUCTION: Serum CA 19.9 is commonly used as a tumor marker for diagnosis and follow up of gastrointestinal malignancies however elevated levels can be found in various clinical conditions.
METHODS: A total of 285 patients whose serum CA 19.9 level was ordered from various outpatient clinics other than oncology in a tertiary hospital setting and who had elevated CA19-9 (> 34 U/mL) levels were included in the study group. Statistical analysis of marker levels in relation to diagnosis of patients was performed.
RESULTS: 226 patients with benign disorders and 59 patients with malignant disease had elevated CA19-9 levels. 110 (%39) patients with increased CA 19.9 levels did not have any significant clinical condition associated with high CA 19.9 values. Median CA 19.9 levels were significantly higher in patients with malignancies compared to patients with benign disorders (67,3 vs. 47,9; p<0,001). Receiver operating characteristic (ROC) analysis identified a cut-off value of 66,3 U/mL for discrimination of malignant from benign gastrointestinal diseases (sensitivity %58,3, specificity 82,7%; p <0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Serum CA 19.9 levels are significantly higher in patients having malignant diseases however there are diverse etiologies associated with elevated serum levels. During chronic inflammatory states, elevated serum CA 19.9 levels can be a frequent finding.

Keywords: CA 19.9, malignancy, inflammation

Daha Önce Malignite Tanısı Konmamış Hastalarda Yüksek Serum CA 19.9 Düzeylerinin Nedenleri

Selcuk Şeber1, Savaş Güzel3, Ahsen Yılmaz3, Sonat Pınar Kara2, Tarkan Yetisyigit1
1Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Tekirdağ
2Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Tekirdağ
3Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tekirdağ

GİRİŞ ve AMAÇ: Serum CA 19.9 değerleri gastrointestinal sistem kaynaklı malignitelerin tanısı ve takibinde sık kullanılan bir tümör belirtecidir ancak pek çok farklı klinik durumda serum CA 19.9 değerlerinden yükseklikler ortaya çıkabilir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Onkoloji kliniği haricinde ki polikliniklerden serum CA 19.9 düzeyi incelenmiş ve üst referans limitin üzerinde CA 19.9 değeri saptanmış olan toplam 285 hasta çalışma grubuna dahil edilmiştir. CA 19.9 düzeyleri ile hastaların tanıları arasında ki olası ilişkiler istatistiksel analiz metotları ile retrospektif olarak incelenmiştir
BULGULAR: 226 hastada benign hastalıklar artmış CA 19.9 düzeyleri ile ilişki bulunmuş iken 59 hastada malignite tespit edilmiştir. 110 (%39) hastada ise artmış CA 19.9 değerleri herhangi bir klinik durum ile ilişkilendirilmemiştir. Medyan serum CA 19.9 değerleri malign hastalığı olanlarda, diğer bireylere göre anlamlı olarak yüksek saptanmıştır (67,3 vs. 47,9; p<0,001). Receiver operating characteristic (ROC) analizi ile malign ve benign hastalıkların ayrımı için cut off değer olarak 66,3 U/mL bulunmuştur (duyarlılık %58,3, özgüllük 82,7%; p <0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Serum CA 19.9 değerleri malign hastalığı olan bireylerde benign hastalığı olanlara göre anlamlı olarak yüksektir ancak serum düzeylerinde aşırı yükselmelerin pek çok farklı sebebi olabilir Özellikle kronik inflamatuar süreçlerde yüksek serum CA 19.9 düzeylerinin sık karşılaşılan bir bulgu olduğu akılda tutulmalıdır

Anahtar Kelimeler: CA 19.9, malignite, inflamasyonCorresponding Author: Selcuk Şeber, Türkiye
LookUs & Online Makale