ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Distribution of Patients Referred From the Emergency Department to the Otolaryngology Clinic [SCIE]
SCIE. 2019; 30(1): 20-22 | DOI: 10.14744/scie.2018.36449

Distribution of Patients Referred From the Emergency Department to the Otolaryngology Clinic

Melis Demirağ Evman, Hakan Avcı, Sedat Aydın
Department of Ear, Nose and Throat Diseases, University of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Reserach Hospital, İstanbul, Turkey

Objective: Emergency departments (EDs) are overcrowded with patients having ear, nose, and throat (ENT) complaints. A large proportion of patients are not true emergencies. Therefore, understanding patient demographics and referral patterns are important to reduce the number of ED visits. Understanding these will highlight the areas for the improvement of care, cost effectiveness, and education.

Methods: Patients who were referred to the adult ED and consulted the ENT clinic between January 2016 and February 2017 were reviewed retrospectively. Age, gender, and diagnosis made at that time were analyzed.

Results: A total of 10, 110 patients were admitted to the adult ED and referred to the ENT clinic. Of those, 5,919 (58%) were men and 4,217 (42%) women, with an average age of 44.9 (range, 18–90 years). The most common three diagnoses made during the study period were (in the descending order): epistaxis (n=3,101; 31%), nasal fractures (n=1,620; 16%), and nasal foreign bodies (n=927; 9%).

Conclusion: Learning about the most common referral diagnosis made for ENT patients in the ED will enable institutions to find new ways to decrease the number of ED referrals and to conduct non-urgent cases to ENT outpatient clinics. Also, the education process of health employees will be more efficient. Thus, the quality of health care will increase, and costs will decrease.

Keywords: Emergency department, emergency ENT referrals; patient distribution.

Acil Servisten Kulak Burun Boğaz Kliniğine Yönlendirilen Hastaların Profil Dağılımı

Melis Demirağ Evman, Hakan Avcı, Sedat Aydın
SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul, Turkey

Amaç: Acil servisler (AS) kulak burun boğaz (KBB) şikayeti olan hastalar ile dolup taşmaktadır. Bu hastaların büyük bir oranı tıbbi olarak acil hastalar değildir. Bu yüzden hasta özellikleri ve başvuru nedenlerini anlamak bu hastaların AS başvurularını azaltmak için faydalı olacaktır. Bu çalışmada, AS’den KBB kliniğine yönlendirilen hastaların özelliklerini belirleyerek, hasta sayısının azaltılması ve gereksiz iş yükünün neden olduğu kayıpların en aza indirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2016 ve Şubat 2017 tarihleri arasında erişkin AS’ye yapılan ve KBB acil kliniğine yönlendirilen hastalar geriye dönük olarak dijital ortamda ICD kodları ile tarandı. Yaş, cinsiyet ve konulan tanılar değerlendirildi.

Bulgular: Acil serviste 10.110 hasta görülmüş ve KBB acil kliniğine yönlendirilmiş. Bu hastaların 5919 (%58) erkek ve 4217’si (%42) kadın olarak belirlendi. Yaş ortalaması 44.9 olarak belirlendi. Başvurularda konuşan en yaygın üç tanı: epistaksis (n=3101; %31), nazal kırıklar (n=1620; %16) ve burunda yabancı cisim (n=927; %9) olarak bulundu.

Sonuç: En sık başvuru şikayetlerini belirlemek, AS’ye başvuran hasta sayısını düşürmek ve acil olamayan hastaları KBB ayaktan poliklinik birimlerine yönlendirmek açısından yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Böylece eğiticiler hem AS hem de KBB çalışanlarına uygun bilgi ve eğitimi aktarma konusunda daha başarılı olacaktır. Böylelikle, hastalara sunulan hizmet kalitesi artacak, gereksiz hastane giderlerinin önüne geçilecektir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, hasta dağılım; kulak burun boğaz acil başvuruları.

Melis Demirağ Evman, Hakan Avcı, Sedat Aydın. Distribution of Patients Referred From the Emergency Department to the Otolaryngology Clinic. SCIE. 2019; 30(1): 20-22

Corresponding Author: Melis Demirağ Evman, Türkiye
LookUs & Online Makale