ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Distribution of Patient Profile Referred from Emergency Department to Otolaryngology Clinic [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-36449 | DOI: 10.14744/scie.2018.36449

Distribution of Patient Profile Referred from Emergency Department to Otolaryngology Clinic

Melis Demirağ Evman, Hakan Avcı, Sedat Aydın
University Of Health Sciences Dr.lurfi Kirdar Training And Research Hospital

Objective: Emergency departments (EDs) are overcrowded with patients of ear, nose and throat (ENT) complaints. A large proportion of patients are not true emergencies. Therefore, understanding patient demographics and referral patterns are important to offload number of ED visits. Understanding this will highlight areas for improvement of care, cost savings and education.

Methods: Patients between January 2016 and February 2017 who referred to adult ED and consulted to ENT clinic were reviewed retrospectively. Age, sex and diagnosis made were analyzed.

Results: 10.110 patients were seen in adult ED and were referred to the otolaryngology clinic. 5919 (58%) of the patients were men and 4217 (42%) women, with an average age of 44.9 (range 18-90 years). The most common three diagnoses made during study period were (in descending order): epistaxis (n=3101; 31%), nasal fractures (n=1620; 16%), nasal foreign body (n=927; 9%).

Conclusion: Learning about the most common referral diagnosis made for ENT patients in ED will enable institutions to find new ways to decrease number of ED referrals and to channel non-urgent cases to ENT outpatients clinics. Also, the education process of health workers will be more efficient. This way quality of service will increase, costs will decrease.

Keywords: Emergency department, emergency ENT referrals, patient distribution

Acil Servisten Kulak Burun Boğaz Kliniğine Yönlendirilen Hastaların Profil Dağılımı

Melis Demirağ Evman, Hakan Avcı, Sedat Aydın
T.c Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Acil Servisler (AS) kulak burun boğaz (KBB) şikayeti olan hastalar ile dolup taşmaktadır. Bu hastaların büyük bir oranı tıbbi olarak acil hastalar değildir. Bu yüzden hasta özellikleri ve başvuru nedenlerini anlamak bu hastaların AS başvurularını azaltmak için faydalı olacaktır. Bu çalışmada,AS'ten KBB kliniğine yönlendirilen hastaların özelliklerini belirleyerek, hasta sayısının azaltılması ve gereksiz iş yükünün neden olduğu kayıpların en aza indirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2016 ve Şubat 2017 tarihleri arasında erişkin AS'e yapılan ve KBB acil kliniğine yönlendirilen hastalar geriye dönük olarak dijital ortamda ICD kodları ile tarandı. Yaş, cinsiyet ve konulan tanılar değerlendirildi.

Bulgular: 10.110 hasta acil serviste görülmüş ve KBB acil kliniğine yönlendirilmiş. Bu hastaların 5919 (58%) erkek ve 4217 (42%) kadın olarak belirlendi. Yaş ortalaması 44.9 olarak belirlendi. Başvurularda konuşan en yaygın üç tanı: epistaksis (n=3101; 31%), nazal fraktürler (n=1620; 16%) ve burunda yabancı cisim (n=927; 9%) olarak bulundu.

Sonuç: En sık başvuru şikayetlerini belirlemek, AS'e başvuran hasta sayısını düşürmek ve acil olamayan hastaları KBB ayaktan poliklinik birimlerine yönlendirmek açısından yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Böylece eğiticiler hem AS hem de KBB çalışanlarına uygun bilgi ve eğitimi aktarma konusunda daha başarılı olacaktır. Böylelikle, hastalara sunulan hizmet kalitesi artacak, gereksiz hastane giderlerinin önüne geçilecektir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, kulak burun boğaz acil başvuruları, hasta dağılımCorresponding Author: Melis Demirağ Evman, Türkiye
LookUs & Online Makale