ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Renal angiomyolipoma causing massive retroperitoneal hemorrhage: A case report [SCIE]
SCIE. 2008; 19(2): 101-105

Renal angiomyolipoma causing massive retroperitoneal hemorrhage: A case report

Levent Özcan, Abdulmuttalip Şimşek, Emre Can Polat, Cevper Ersöz, Yusuf Özlem İlbey, Emin Özbek
Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Training and Research Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey

In the present study, a patient with renal angiomyolipoma causing massive retroperitoneal hemorrhage is presented and reviewed in light of the current literature. We suggest that angiographic embolization may be the first choice in hemorrhagic renal angiomyolipoma to control bleeding and facilitate the surgical operation.

Keywords: Angiomyolipoma, renal tumors, embolization

Yaygın retroperitoneal kanamaya neden olan bir renal anjiyomiyolipom olgusu: Olgu sunumu

Levent Özcan, Abdulmuttalip Şimşek, Emre Can Polat, Cevper Ersöz, Yusuf Özlem İlbey, Emin Özbek
Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Bu yazıda, yaygın retroperitoneal hemorajiye neden olan bir renal anjiyomiyolipom olgusu sunuldu ve güncel literatür gözden geçirildi. Anjiyografik embolizasyonu, kanamanın kontrolü ve cerrahi işlemi kolaylaştırması bakımından retroperitoneal hemorajili anjiyomiyolipom olgularında ilk tercih olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Anjiyomiyolipom, böbrek tümörleri, embolizasyon

Levent Özcan, Abdulmuttalip Şimşek, Emre Can Polat, Cevper Ersöz, Yusuf Özlem İlbey, Emin Özbek. Renal angiomyolipoma causing massive retroperitoneal hemorrhage: A case report. SCIE. 2008; 19(2): 101-105

Corresponding Author: Levent Özcan, Türkiye
LookUs & Online Makale