ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Fractuure-dislocation of the wrist with ipsilateral elbow dislocation: Case report [SCIE]
SCIE. 2007; 18(3): 145-148

Fractuure-dislocation of the wrist with ipsilateral elbow dislocation: Case report

Murat Gül, Ayhan Kılıç, Sami Sökücü, Sedat Yeniocak, Yavuz Kabukçuoğlu
Taksim Training and Research Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul, Turkey

Posttraumatic distal radius fracture and radiocarpal luxation with ipsilateral elbow dislocation is a very unique injury. Sixty-six-year-old female patient was admitted to the emergency department with a history of fall while walking on the street. On her physical and radiological examination, radiocarpal luxation, distal radius fracture and ipsilateral elbow dislocation of the left extremity were diagnosed. The injuries were managed with closed reduction and the extremity was immobilized with a long arm cast brace for a week followed by a short arm cast for an additional week. Loss of initial reduction was observed during the follow-up and managed with open reduction and internal fixation using locking plate.

Keywords: Dislocations, elbow dislocation, elbow joint, adult, wrist injuries, radius fractures

İpsilateral dirsek çıkığı ile birlikte el bileği kırıklı çıkığı: Olgu sunumu

Murat Gül, Ayhan Kılıç, Sami Sökücü, Sedat Yeniocak, Yavuz Kabukçuoğlu
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Travma sonrası meydana gelen radius distal uç kırığının eşlik ettiği radiokarpal çıkık ve aynı hastada ipsilateral dirsek çıkığı literatürde saptanmamış bir birlikteliktir. Sol kolu üzerine düşme sonrası özellikle el bileğinde ağrı şlikayeti ile başvuran 66 yaşındaki kadın hastada radiokarpal çıkık, radius distal uç kırığı ve ipsilateral dirsek çıkığı saptandı. El bileği ve dirsek patolojilerine kapalı redüksiyon ile müdahale edildi ve uzun kol ateli
uygulandı. Bir hafta uzun kol ateli sonrasında bir hafta kısa kol sirküler alçıya geçildi. Hastanın takiplerinde, el bileği kırığında redüksiyon kaybı gözlenmesi üzerine, radius distal uç kırığı kilitli plak ile osteosentez yapılarak tedavi edildi.

Anahtar Kelimeler: Çıkık, dirsek çıkığı, dirsek eklemi, erişkin, elbileği yaralanması, radius kırığı

Murat Gül, Ayhan Kılıç, Sami Sökücü, Sedat Yeniocak, Yavuz Kabukçuoğlu. Fractuure-dislocation of the wrist with ipsilateral elbow dislocation: Case report. SCIE. 2007; 18(3): 145-148

Corresponding Author: Yavuz Kabukçuoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale