ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
An interesting stone formation due to a forgotten double j stent: A case report and review of the literature [SCIE]
SCIE. 2008; 19(2): 85-89

An interesting stone formation due to a forgotten double j stent: A case report and review of the literature

Levent Özcan, Yusuf Özlem İlbey, Emin Özbek, Şinasi Yavuz Önal, Abdulmuttalip Şimşek, Osman Köse
Vakif Gureba Training and Research Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey

Double J ureteral stents have been used in urological practice for a long time. The indications for stent insertion have increased in recent years, leading to a subsequent increase in stent complications as well. In this study, we discuss a forgotten double J stent and an interesting related stone formation development and the treatment methods used, in light of the related literature. The most important point in preventing complications of a forgotten stent is related to informing the patient and providing the necessary education before granting the procedure.

Keywords: Encrustation, stone formation, ureteral stent

Unutulan double j stente bağlı gelişen ilginç bir taş oluşumu: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Levent Özcan, Yusuf Özlem İlbey, Emin Özbek, Şinasi Yavuz Önal, Abdulmuttalip Şimşek, Osman Köse
Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul

Double J üreteral stentler uzun yıllardır üroloji pratiğinde kullanılmaktadır. Kullanımdaki sıklığın artışına bağlı olarak stente ait komplikasyonlarda da artış gözlenmektedir. Bu yazıda, unutulmuş bir double J stent ve buna bağlı gelişen ilginç bir taşlaşma olgusunu ve uyguladığımız tedavi yöntemlerini literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık. Unutulan stente bağlı komplikasyonları önlemede en önemli noktanın hastaya gerekli bilgi ve eğitimin verilmesi olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Enkrüstasyon, taş oluşumu, üreteral stent

Levent Özcan, Yusuf Özlem İlbey, Emin Özbek, Şinasi Yavuz Önal, Abdulmuttalip Şimşek, Osman Köse. An interesting stone formation due to a forgotten double j stent: A case report and review of the literature. SCIE. 2008; 19(2): 85-89

Corresponding Author: Levent Özcan, Türkiye
LookUs & Online Makale