E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

Editör

Recep DEMİRHAN
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Yardımcı Editörler

Doç. Dr. Fatih TARHAN
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
Doç. Dr. Ayşe BATIREL
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji
Özcan KESKİN
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği, İstanbul
Sevda ŞENER CÖMERT
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Gaye FİLİNTE
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul
Doç. Dr. Kemal Tolga SARAÇOĞLU
SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Doç. Dr. Ayşegül GÖZALAN
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Klinik Mikrobiyoloji

Yazı İşleri Müdürü

Hüseyin ÇETİN
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul

Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu

Aleš ROZMAN
Golnik Klinik Üniversitesi, Ljubljana Tıp Fakültesi, Golnik, Slovenya
Daniela GODOROJA
Carol Davila Tıp ve Eczacılık Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bükreş, Romanya
Davor STAMENOVIC
St. Vincentius Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Karlsruhe, Almanya
Gregor Jan KOCHER
Bern Üniversite Hastanesi, Genel Göğüs Cerrahisi Bölümü, Bern, İsviçre
Homayoun ZARGAR
Melbourne Üniversitesi, Üroloji Bölümü, Melbourne, Avustralya
İlhan İNCİ
Zürih Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi, İsviçre
Ismet SULJEVİC
Saraybosna Üniversite Klinik Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Saraybosna, Bosna Hersek
Jihad KAOUK
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul
Massimiliano SORBELLO
Azienda Ospedaliero - Üniversite Hastanesi Policlinico - Vittorio Emanuele, Anestezi ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı, Katanya, İtalya
Riccardo AUTORINO
Virginia Commonwealth Üniversitesi, Üroloji Bölümü, Richmond, VA, ABD
Sabine NABECKER
Bern Üniversite Hastanesi, Anesteziyoloji ve Ağrı Tedavisi Anabilim Dalı, Inselspital, İsviçre
Spasoje POPEVİC
Sırbistan Pulmonoloji Klinik Merkezi Hastanesi, Girişimsel Pulmonoloji Ünitesi Bronkoskopi Bölümü, Belgrad, Sırbistan
Tomasz GASZYNSKİ
Lodz Tıp Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Lodz, Polonya

Bilimsel Danışma Kurulu

Adnan DAĞÇINAR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
Ali MERT
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Ali ÖZDEMİR
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği, İstanbul
Alpaslan MAYADAĞLI
Bezm-i Alem Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul
Altuğ KOŞAR
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Asuman ORÇUN
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, İstanbul
Ateş KARATEKE
Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
Ayça VİTRİNEL
Mehmet Toprak Hastanesi, Pediatri Bölümü, İstanbul
Ayşe Yeşim AYDIN ORAL
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Aysu KARATAY ARSAN
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Ayten SARAÇOĞLU
Marmara Ünv. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Banu ELER ÇEVİK
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
Banu ÖZEN BARUT
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul
Başar CANDER
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya
Benan ÇAĞLAYAN
Koç Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Berrin TELATAR
İstanbul Bilim Üniversitesi, Florence Nightingale Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
Bilal ERYILDIRIM
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
Bülent SATAR
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara
Bülent YAŞAR
Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (İç Hastalıkları Gastroenteroloji Anabilim Dalı, İstanbul
Çağatay OYSU
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Celalettin KOCATÜRK
Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Cem Cahit BARIŞIK
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Kliniği, İstanbul
Cem FIÇICIOĞLU
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
Cengiz GEMİCİ
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü, İstanbul
Cumhur YEĞEN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul
Dilşat TÜRKDOĞAN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Pediatri Bölümü, İstanbul
Doğan VATANSEVER
Koç Üniversitesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
Ekrem ORBAY
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul
Elif ARI BAKIR
BAU Medical Park Göztepe Hastanesi, Nefroloji Bölümü, İstanbul
Elif BOMBACI
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul
Emrah ŞENEL
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Pediatrik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
Engin Ersin ŞİMŞEK
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul
Esin KORKUT
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
Fatih GÜLŞEN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Fatma KAYA NARTER
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kartal Pediatri Kliniği, İstanbul
Gaye FİLİNTE
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul
Gökhan YAPRAK
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul
Gülen HATEMİ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
Güntülü AK
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir
Güven BULUT
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
Halim Ömer KAŞIKÇI
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul
Hanefi Yekta GÜRLER
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Edirne
Hasan Fehmi KÜÇÜK
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
Hasan SUNAR
Kartal Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
Haydar SUR
Üsküdar Sağlık Bilimleri Fakültesi (Dekan), İstanbul
Hüseyin ÇETİN
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul
Hülya ILIKSU GÖZÜ
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahiliye Bölümü, İstanbul
İhsan KARAMAN
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul
İlknur AKTAŞ
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
İsmail CİNEL
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
İsmet TAMER
Glickman Üroloji ve Böbrek Enstitüsü, Cleveland Kliniği, Üroloji Bölümü, OH, ABD
Kaan GİDEROĞLU
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul
Kemal MEMİŞOĞLU
İstanbul İl Saglık Müdürlüğü, İstanbul
Kemal SARICA
Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul
Levent CANSEVER
Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Mahmut GÜMÜŞ
Medeniyet Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Tıp Fakültesi, İstanbul
Mehmet ALİUSTAOĞLU
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, İstanbul
Mehmet BAYRAMİÇLİ
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
Mehmet Emin KALKAN
Kartal Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
Mehmet SARGIN
Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul
Mehmet VELİDEDEOĞLU
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
Mehmet YANARTAŞ
Kartal Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Mesut ŞEKER
Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Medikal Onkoloji Kliniği, İstanbul
Murat DEMİRTAŞ
Siyami Ersek Göğüs Hastalıkları ve Kardiyovasküler Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
Mustafa TAŞDEMİR
Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
Nagehan ÖZDEMİR BARIŞIK
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, İstanbul
Nejdet BİLDİK
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
Nejdet SAĞLAM
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
Nesrin KIRAL
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Oğuz TAN
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
Oktay AKÇA
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
Orhan ÜNAL
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Sakarya
Özcan KESKİN
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği, İstanbul
Recep DEMİRHAN
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Recep ÖZTÜRK
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Reşat DABAK
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul
Salih PEKMEZCİ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
Sedat AYDIN
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul
Selami ALBAYRAK
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul
Selin Gamze SÜMEN
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sualtı ve Hiperbarik Tıp Kliniği, İstanbul
Semih KORKUT
Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri, İstanbul
Semra BİLAÇEROĞLU
İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
Serap GENCER
Lütfi Dr. Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Serdar CÖMERT
Süleymaniye Hastanesi Yenidoğan Bölümü, İstanbul
Sergülen ONAN DERVİŞOĞLU
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Sevda ŞENER CÖMERT
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Şenol TURAN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Şirin YAŞAR
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, İstanbul
Şuayip BİRİNCİ
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Ankara
Süleyman GÖRPELİOĞLU
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Ankara
Tamer BAYSAL
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul
Tamer KUZUCUOĞLU
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
Tayfun AKÖZ
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
Tufan HİÇDÖNMEZ
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
Tuncay PALTEKİ
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
Ülkü TÜRK
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul
Volkan BAYSUNGUR
Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Yasemin AKIN
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kartal Pediatri Kliniği, İstanbul
Zehra Meltem PİRİMOĞLU
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
Zekayi KUTLUBAY
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Zerrin BİCİK BAHÇEBAŞI
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, İstanbul
Ziya ŞİMŞEK
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Zuhal KARAKURT
Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale